1916

I Kanalen sænkedes atter 7 norske dampskib. Secundo av Haugesund, assurert for 1,2 million, med malm fra Spania 20de oktober, mandskapet blev reddet av franskmænd. Næste dag Fart 3 og Fulvio av Oslo med kullast, mandskapene berget av briter. Samme dag Snestad av Oslo, forsikret for 1,7 million, med malm fra Spania mandskapet fik reise videre med en spanier, som uhindret fortsatte til England med samme slags last. Samme dag Rabbi av Kragerø og næste dag Risøy av Haugesund som blev sænket med sine kullaster, likesom Anna Gurine av Haugesund, assurert for en million, tirsdag 24de oktober. Alle mand blev reddet av briter.

Mine tilføyelser om skipene.

SECUNDO: D/S A/S Secundo ((John K. Haaland), Haugesund. 1.512 tdw. Bygget 1899 av Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.
FART 3
: A/S Fart (M. N. Nielsen), Kristiania. 230 brt. Bygget 1904 av A/B Lödöse Varf, Lödöse, Sverige.
FULVIO: Skibs-A/S Oceantransport (Ragnvald Blakstad), Kristiania.
309 brt. Bygget 1909 av Goole Shipbuilding & Repairing Co. Ltd., Goole, England.
SNESTAD: Klaveness D/S A/S (A. F. Klaveness & Co.), Kristiania. 2.349 brt. Bygget 1907 av R. Thompson & Sons Ltd., Southwick, Sunderland, England.
RABBI: Rederi-A/S Granat (K. M. Pedersen), Kragerø. 878 tdw.
Bygget 1904 av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.
RISØY:
Sigvart Rasmussen, Bergen. 1.129 brt. Bygget 1909 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
ANNA GURINE: Johan Aug. Knudsen m. fl., Haugesund. 1.147 brt. Bygget 1913 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 03/03-2012 (PS)