1916

D/s Lysland av Bergen, forsikret for kr. 1.517.000 underveis med malm fra Kirkenes, blev torsdag 26de oktober sænket av en ubåt, som næste morgen satte mandskapet ombord i en norsk torpedobåt. D/s Stemshest av Kristiansund med stykgods fra Gøteborg blev sænket i Nordsjøen 27de, og d/s Falkefjell av og fra Oslo med stykgods, den 29de oktober. Begge mandskaper blev optat av svensker.
_________________________________________________

1916

D/s Delto av Haugesund, ballastet og assurert for 2,71 millioner, blev 31te oktober sænket i Middelhavet, fordi skibet hadde ført kul til Italia. Alle mand kom i båtene ind til Cabo de Palos.
_________________________________________________

1916

Tirsdag 7de november blev 3 norske dampskib sænket i Kanalen, på vei til Rouen med kul. Furulund av Brevik var forsikret for 1,9 million, mandskapet blev optat av en fransk losbåt. Fearnley & Egers Reime, assurert for 1,71 million, fik sit mandskap berget av en britisk tramp. Tuhaug av Haugesund stod i 1,2 million. Skipperens båt blev reddet av en fransk torpedobåt, og styrmandens kom ind til Asnelles i Calvados 2 døgn senere.

Mine tilføyelser om skipene.

LYSLAND: D/S A/S Lysland (Thv. Halvorsen), Bergen. 1.745 tdw. Bygget 1886 av Joseph L. Thompson & Sons, North Sands, Sunderland, England.
STEMSHEST
: Kristiansunds D/S-Rederi (H. Schnitler), Kristiansund. 819 brt. Bygget 1904 av Hälsingborgs Skeppsvarfs A/B, Hälsingborg, Sverige.
FALKEFJELL: A/S Egerø (Olsen & Ugelstad), Kristiania. 1.117 brt.
Bygget 1883 av Dobie & Co., Glasgow, Scotland.
DELTO: A/S S/S Delto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund.
3.193 brt. Bygget 1908 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
FURULUND: D/S A/S Furulund (Samuel Ugelstad), Brevik.
1.817 tdw. Bygget 1904 av Wood, Skinner & Co., Newcastle, England.
REIME: D/S A/S Glittre (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.913 brt. Bygget 1912 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
TUHAUG: D/S A/S Haug (A/S Mercator, Lars Møland), Haugesund, 948 brt. Bygget 1903 av F. Schichau, Danzig, Tyskland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 03/03-2012 (PS)