1916

D/s Aud av Bergen var bygget hjemme 1907 og forsikret for en million på vei til Lissabon med 1200 ton kul fra Cardiff. Torsdag 30te november blev mandskapet beordret ombord i spansk d/s «Alu Mendi», mens «Aud» blev sænket i Bristolkanalen. Likedan gik det d/s Njaal av Oslo, bygget hjemme 1912, som skulde til Swansea med props. Mandskapet blev efter 6 timer i båtene optat av uruguaysk d/s «Josefita» og bragt til Cardiff.
________________________________________________

1916

Samme dag blev to andre norske dampskib sænket i Kanalen: Harald av Haugesund, på vei til Cherbourgh med 1500 fater vin fra Algier, og Draupner av Bergen, bygget 1901 i Trondhjem, i ballast. Det ene mandskap rodde ind til Plaumanack, og det andet blev optat av norsk d/s «Attika». Næste dag var det d/s Bossi av Oslo, assurert for 1,2 million med props fra Bordeaux, som blev sænket i Kanalen. Mandskapet blev optat av et britisk vaktskib. Lørdag 2den december blev d/s Skjoldulf av Haugesund sænket underveis fra Cardiff med 550 ton kul. Derefter løp ubåten i en av de fælder som engelskmanden hadde indrettet, idet den gik løs på et skonnertskib, som avgav 9 kanonskud, hvorefter ubåten forsvandt. Men «Skjoldulf»s mandskap blev optat av et britisk patruljeskib.

Mine tilføyelser om skipene.

AUD: Jacob Kuhble m. fl., Bergen. 1.102 tdw. Bygget 1907 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
NJAA(Å)L
: A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn), Kristiania. 718 brt. Bygget 1912 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
HARALD: D/S Haralds Rederi (H. O. Sundfør), Haugesund. 1.083 brt. Bygget 1884 av Murdoch & Murray, Port Glasgow, Scotland.
DRAUPNER: A/S D/S Draupner (Schjelderup & Schjøtt), Bergen. 1.126 brt. Bygget 1901 av Trondhjems mekaniske Verksted, Trondhjem.
BOSSI: Skibs-A/S Adalante (Aug. F. Christensen), Kristiania. 1.462 tdw. Bygget 1898 av Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., Sunderland, England
SKJOLDULF:
A/S Minerva (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 501 brt. Bygget 1910 av Selby Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Selby, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 14/03-2012 (PS)