1916

D/s Erich Lindøe av Haugesund var bygget i Stavanger 1912 og forsikret for 1,32 million underveis til Gibraltar med kul. Fredag aften 1ste december blev skibet sænket i Atlanten. Mandskapet blev næste morgen optat av spansk d/s «Tom». Næste dag gjaldt det d/s Hitterøy av Oslo, som også skulde sydover med kul, og fik sit mandskap optat av dansk d/s «Hulda Mærsk». Mandag 4de december sank Fearnley & Egers d/s Nervion, assurert for 1,72 million, på vei til Nantes med salpeter fra Skien. Mandskapet blev optat av hollandsk d/s «Zaanland».
________________________________________________

1916

Samme mandag kom d/s Hallbjørg av Bergen vestover på vei til Bordeaux med stykgods fra New York. Skibet var forsikret for kr. 3.450.000 og møtte den maskerte kaper «Mowe II», som plyndret og sænket «Hallbjørg». Mandskapet blev tat ombord i kaperen, hvor
der tidligere var 93 mand fra den sænkede engelske linjebåt «Voltaire». I ukens løp sænket «Mowe» 7 andre skib, og hadde tilsist 470 fanger. Disse blev sat ombord i britisk d/s «Yarrowdale», der med hele sin last og tysk prisemandskap blev sendt gjennem Øresund til Swinemunde. Sjøfolkene kom i fangeleir og sultet skrækkelig. Det var her at en ung forretningsmand som hadde været passager med «Hallbjørg» planla, at alle nordmænd skulde rykke ut av leiren med et norsk flag i spissen og begi sig til konsulatet. Han mente at man fuldt ut vilde respektere dette nøitrale flag, som bragte såmange varer også til Tyskland. Heldigvis fik besindigere folk planen forhindret. Det hadde sikkert gat galt. «Hallbjørg»s norske mandskap blev dog frigit etpar måneder efter sænkningen.
________________________________________________

 

Tirsdag 5te december blev d/s Stettin av Trondhjem og d/s Ella av Oslo sænket i Nordsjøen på vei til England med stykgods fra Bergen og Gøteborg. Mandskapene blev sat ombord i svensker som ikke blev sænket.

Mine tilføyelser om skipene.

ERICH lindøe: P. Lindøe m. fl., Haugesund. 1.087 tdw. Bygget 1912 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
HITTERØY: D/S A/S Øy II (Klüver & Co.), Kristiania. 2.003 brt. Bygget 1899 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
NERVION: D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.920 brt.
Bygget 1912 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
HALLBJØRG: A/S D/S Hallbjørg (P. Kleppe), Bergen. 2.586 brt. Bygget 1904 av Bonn & Mees, Rotterdam, Nederland.
STETTIN: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem.
412 tdw. Bygget 1873 av E. Lindsay, Newcastle, England
ELLA:
D/S A/S Ella (H. Andersen), Kristiania. 878 brt. Bygget 1895 av J. Duthie, Sons & Co., Aberdeen, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 14/03-2012 (PS)