1916

D/s Sjofna av Tvedestrand var bygget 1881 av jern i Bergen og skulde til England med props, men møtte samme søndag en ubåt som bragte bomber ombord og jaget mandskapet over i svensk d/s «Thule» som var underveis med trælast til England og fik fortsætte i fred. Næste dag blev d/s Herø av Aalesund skutt isænk underveis til London med trælast. Mandskapet blev efter 5 døgn i ubåten bragt til Wilhelmshafen. «Herø» var bygget i Bergen 1907 og assurert for kr. 1.319.000 på sin siste reis.
________________________________________________

1916

D/s Falk av Arendal var bygget 1904 i Bergen og forsikret for kr. 1.046.000 på reise til Oporto med kul fra Cardiff, men blev sænket tirsdag 19de december ved Finisterre, hvor mandskapet kom ind. Samme dag blev d/s Sno av Kristiansand sænket i Middelhavet på vei til Oran med 3050 ton kul fra Cardiff. Mandskapet kom ind til øen Alboran. «Sno» var bygget i Fevig og Fredrikstad 1912 og assurert for 1,6 million. Det tredje dampskib den tirsdagen blev Nystrand av Porsgrund, forsikret for 1,3 million på vei til England med svenske props, som blev stukket i brand og fik 20 granatskud utenfor Lyngør. Mandskapet blev av ubåten ført til Slesvig.

Mine tilføyelser om skipene.

SJOFNA: D/S A/S Sjofna (C. A. Olsen), Tvedestrand. 527 brt. Bygget 1884 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
HERØ
: P. A. Musæus m. fl., Ålesund. 1.105 brt. Bygget 1907 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
FALK: D/S Sandvik A/S (Ole Dahl), Arendal. 9.47 brt. Bygget 1904 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen..
SNO: A/S Sørlandet (Engelbrethsen & Henriksen), Arendal. 1.823 brt. Bygget 1912 av Sørlandets Skibsbyggeri, Fevig.
NYSTRAND: A/S Nystrand (I. M. Abrahamsen & Chr.
Sommerfeldt), Porsgrund. 1.397 tdw. Bygget 1905 av Trondhjems Mekaniske Værksted, Trondhjem.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 15/03-2012 (PS)