1917

4 norske dampskib med kul fra Wales blir sænket i Atlanten. Søndag 7de januar er det Fred. Olsens Borgholm, bygget hjemme 1912 og forsikret for 1,54 million. Mandskapet blir optat av norsk d/s «Norheim». Samme dag Hansi av Bergen, bygget hjemme 1914 og forsikret for 1,26 million. Mandskapet blir optat av norsk d/s «Maderas». Onsdag 10de kommer turen til Bergenhus av Bergen, assurert for 3 millioner. En løitnant kommer ombord med 4 mand og tar kommandoen, mens ubåten er ute efter en stor transportbåt. Siden blir mandskapet jaget ombord i amerikansk d/s «Borinquen». Samme dag synker Tholma, netop solgt fra Arendal til Drammen og assurert for 1,7 million. Mandskapet sendes over i «Urna» av Aalesund på vei nordover i ballast.
________________________________________________

1917

D/s Vestfold var bygget 1907 i Sandefjord og sist solgt fra Bergen til Haugesund, da det blev sænket i Atlanten fredag 12te januar med kullast fra Hull. Assuransen var 1,8 million. Mandskapet i båtene blev berget av norsk d/s «Vav». D/s Solvang av Oslo, forsikret for 1,75 million underveis med malm fra Almeria, blev næste dag sænket ved Finisterre. Mandskapet fik gå ombord i hollandsk d/s «Ofir» og bragtes til Falmouth.

Mine tilføyelser om skipene.

BORGHOLM: A/S Borgå (Fred. Olsen & Co.), Kristiania. 1.719 brt. Bygget 1912 av Nylands Verksted, Kristiania.
HANSI
: A/S D/S Hansi (Leif Erichsen), Bergen. 1.143 brt. Bygget 1914 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
BERGENHUS: D/S A/S Bergenhus (Andr. Olsen), Bergen. 3.606 brt. Bygget 1899 av Irvines Shipbuilding & Drydock Co. Ltd., West Hartlepool, England.
THOLMA: A/S Borchs Rederi (A. F. Borch & Sønner), Drammen.
1.896 brt. Bygget 1904 av Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.
VESTFOLD: Clausens Rederi A/S (M. Clausen), Haugesund. 1.883 brt. Bygget 1907 av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord.
SOLVANG: A/S Neptun (Bernhard Hansen, Flekkefjord), Kristiania. 2.970 brt. Bygget 1890 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 25/03-2012 (PS)