1917

Samme fredag 19de januar blev dampskibene Anna og Reinunga av Bergen begge sænket i Atlanten med hver sin ladning espartogræs på vei til Glasgow. Hver av skibene var assurert for over en million. «Anna» var bygget 1901 i Fevig. Det ene båtmandskap blev søndag morgen 21de berget av britisk d/s «Elgin», og det andet næste dag av hollandsk d/s «Borneo». Båtene fra «Reinunga» holdt følge og begge berget søndag 21de av spansk d/s «Lerida». Fredag 19de januar sænkedes også d/s Theresedal av Oslo i Atlanten, forsikret for 1,2 million, på vei nordover med jordnøtter fra Bathurst. Efter 40 timer i båtene blev mandskapet reddet av hollandsk d/s «Maasland».
________________________________________________

1917

Spanskelinjens d/s Sardinia var assurert for en million og skulde til London med frukt fra Canary, men blev tirsdag 23de januar sænket i Spanskebukten. Mandskapet fik lov til at gå over i hollandsk skonnert «Prima».
________________________________________________

1917

D/s Sunniva av Oslo var bygget av jern i Stavanger 1892 og skulde til Hull med stykgods fra Gøteborg, men blev nat til 24de januar sænket i Nordsjøen efter en grundig plyndring av proviant, klær og messing. Spionene hadde her sørget for en riktig godbit. Alle mand blev berget av engelske fiskere.
________________________________________________

1917

Torsdag morgen 25de januar blev d/s Myrdal av Oslo, forsikret for 2,55 millioner, sænket i Spanskebukten på vei til Genova med kul av personer som ikke tok med sig andre Andenken end det norske flag. Et fransk patruljeskib tauget begge livbåter ind til Brest.

Mine tilføyelser om skipene.

ANNA: A/S D/S Anna (William Hansen), Bergen. 1.237 brt. Bygget 1900  av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.
REINUNGA
: A/S D/S Reinunga (Adolph Halvorsen), Bergen. 1.513 brt. Bygget 1913 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
THERESEDAL: D/S A/S Dal (Dahl & Co., Lysaker), Kristiania. 1.762 brt. Bygget 1889 av Thomas Turnbull & Son, Withby, England.
SARDINIA: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania.
1.500 brt. Bygget 1914 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Newcastle, England.
SUNNIVA: D/S A/S Øvre (Karl Møen), Kristiania. 589 brt. Bygget 1892 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
MYRDAL: A/S Viv (C. H. F. Jensen), Kristiania. 2.631 brt. Bygget av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd., Newcastle, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 25/03-2012 (PS)