1917

Bark Storenæs av Kristiansand kom med mais til det krigs-førende England, og fregat Mabella av Drammen med oljekaker til det nøitrale Danmark. Der gjordes ingen forskjel. Begge blev sænket i Atlanten torsdag aften 1ste mars. Etter 4 timer i båtene blev mandskapene berget av et britisk krigsskib.
________________________________________________

1917

Bark Silas av Grimstad skulde hjem i ballast, men blev stanset med skarpe skud ute i Atlanten på 16° 20' vest lgd. torsdag 8de mars. Skibet blev sænket med fortsat granatild efter at mandskapet var kommet i båtene. Det var dog litet sandsynlig at det kunde nå land i det fæle veir som var. Men 50 timer senere blev skipperens båtmandskap berget av et britisk krigsskib. Og mandag middag 12te mars kom styrmand Gunnar Larsen med sine fem mand til Irland. Vil læseren her et øieblik tænke over disse fire døgns uavbrutte kamp mot storm og sjø, mot hunger og tørst, vintersdag i Atlanterhavet med læk båt?
________________________________________________

1917

D/s Davanger av Bergen var forsikret for 6,4 millioner på vei til Rotterdam med fuld last korn fra New York. Engelskmændene lot skibet passere, men onsdag aften 14de mars blev denne masse menneskemat sænket utenfor Hook van Holland efter kanonade og en samtale mellem chefene: Meinen Sie Herr Kommandant den Dampfer zu versinken? «Ja, Herr Kapitån, ganz bestimmt.» Ifølge sin skrevne beretning har kaptein Hille sagt en hel mængde mene på tysk. Mellem hans replikker er anført «Kein Antwort» fra den anden part. — Efter 16 timers roing blev mandskapet optat av et hollandsk vaktskib.
________________________________________________

1917

Samme onsdag blev to ballastede norske skib sænket i Nord­sjøen. D/s Storaas av Oslo var assurert for 2.950.000. Den ene livbåten kom tre døgn senere ind til Kirkehavn på Hidra, 6 timer før den anden livbåt landet ved Ekersund. Mandskapet fra bark Aquila av Kristiansand blev berget av engelskmænd.

Mine tilføyelser om skipene.

STORENÆ(E)S: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.870 brt. Bygget 1897 av Chantiers de la Loire, Nantes, Frankrike.
MABELLA
: A/S Mabella (Karl Bruusgaard), Drammen. 1.637 brt.
Bygget 1882 av Barclay, Curle & Co., Glasgow, Scotland.
SILAS: A/S Bark Silas (Johan Bang), Grimstad. 750 brt.
Bygget 1898 av M. Svensen, Grimstad.
DAVANGER: H. Westfal-Larsen m. fl., Bergen. 5.876 brt.
Bygget 1916 av Union Iron Works Co., San Francisco, CA, USA.
STORAAS: D/S A/S Storaas (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania. 3.047 brt. Bygget 1895 av C. Connell & Co., Glasgow, Scotland.
AQUILA: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand.
1.092 brt. Bygget 1876 av A. Stephen & Sons, Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 12/04-2012 (PS)