1917

Torsdag aften 15de mars blev Spanskelinjens d/s Solferino og d/s Wilfred av Trondhjem sænket ved Ouessant. «Solferino» var på hjemvei med stykgods og med «Sardinia»s mandskap, som her fik sit andet krigsforlis. Alle mand rodde tillands næste morgen. «Wilfred» kom med kul fra Wales. Det samme gjorde d/s Ronald av Oslo, som næste dag blev sænket i Spanskebukten efter at en hel båtlast mat, klær, instrumenter og metal hadde skiftet eiere. «Ronald» var forsikret for over 2 millioner. Mandskapet blev optat av en fransk fisker og bragt til Concarneau.
________________________________________________

1917

D/s Frisk av Oslo skulde til Fredrikstad med kul, men blev tirsdag middag 20de mars beskutt ute i Nordsjøen. Mandskapet gik
fraborde, men måtte gjøre vendereis med folk som bragte ombord bomber, hvorefter skibet blev plyndret og sænket. Stuerten var en kvinde, som blev invitert ombord i ubåten, hvor man trodde det var skipperens frue. Hun mottok indbydelsen. Den ene båt blev optat av en engelskmand onsdag kveld. Og torsdag morgen 22de blev styrmand Gustav Gundersen reddet fra båthvælvet av norsk d/s «Huldra», men hans 7 mand var borte.
________________________________________________

1917

D/s Bellatrix av Aalesund var assurert for kr. 3.642.000 på vei til Napoli med kul fra Cardiff. Fredag middag 23de mars var skibet utenfor Civita Vecchia, da der viste sig en ubåt med tysk flag og signalet: Forlat skibet øieblikkelig! Mandskapet løp i båtene som det gik og stod uten at få nogenting med sig — og blev liggende der i 3 kostbare minutter, mens en italiensk torpedobåt beskjøt ubåten, som dukket under, men sendte en torpedo i «Bellatrix». Nu rodde vore landsmænd mot land, men gik atter ombord, da italienerne kom med taugbåter og vilde berge skibet. Det sank dog kl. 9 aften.

Mine tilføyelser om skipene.

SOLFERINO: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania. 1.155 brt. Bygget 1900 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad.
WILFRED
: Det Selmerske Rederi, Trondhjem. 1.121 brt. Bygget 1905 av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.
RONALD: A/S Aladdin (J. T. Farsjø & Co.), Kristiania. 3.021 brt. Bygget 1894 av Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.
FRISK: D/S A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania.
1.038 brt. Bygget 1883 av C. S. Swan & Hunter, Newcastle, England.
BELLATRIX: A/S D/S Bellatrix (Hj. Wesenberg), Ålesund. 2.588 brt. Bygget 1908 av Kieler Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 12/04-2012 (PS)