1917

Onsdag em. 28de mars blev d/s Dagali sænket i Irskesjøen, underveis til Glasgow i ballast. Mandskapet rodde ind til Arklow. Næste dag blev d/s Os av Bergen sænket 20 kvm. av Noup Head på vei til Kristiansand med kul. «Os» var bygget 1916 i Larvik. Mandskapet kom sig i båtene førend skibet blev rammet og blev senere optat av en skotsk tramp. Samme torsdag 29de mars blev d/s Morild I av Oslo, underveis med props fra Oporto, beskutt av en ubåt som også skjøt efter livbåtene, indtil disse måtte vende om og foreta den sædvanlige transport av folk som bragte bomber ombord og tok med sig andre ting tilbake. Så fik mandskapet ro tillands, men da var skibet længst splintret, utenfor Hourtin. Likedan gik det lørdag em. 31te mars med d/s Farmand av Bergen, assurert for 1,34 million på vei til Lissabon med kul fra Cardiff.
___________________________________________________

1917

Det kan synes ganske uforståelig, at man ikke fik bringe korn til Rotterdam, især når det indirekte kom dem tilgode som holdt Belgien besat. Disse skib førte da visse tydelige merker med løfte om frit leide. D/s Camilla av Bergen, assurert for kr. 2.090.000, førte også disse merker på vei til Rotterdam med hvete for den belgiske hjelpekomite. Søndag middag 1ste april møtte «Camilla» i Nordsjøen en ubåt som med regelmæssige mellemrum skjøt med kanon, indtil man fik hentet gjestene ombord, hvor de bestemte at skibet skulde sænkes. Forgjæves påberopte skipperen sig sit tyske leide, forgjæveå tilbød han sig at gå til Tyskland med al denne menneskemat. Hverken han eller styrmændene fik lov til at ta med sig sine egne sekstanter eller skibets kronometer i båtene. Dog blev man ikke hindret i at ta med sig klær og mat. Efter endt plyndring blev skibet atter beskutt. Mandskapet så det ikke synke. Fredag 6te april kom båtene til Norge. 8 mand døde av kulde, tørst og nød. Av de overlevende måtte flere få sine tær amputert.

Mine tilføyelser om skipene.

DAGALI: A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn), Kristiania. 742 brt. Bygget 1909 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
OS: A/S D/S Os (Lauritz Christiansen), Bergen. 637 brt. Bygget 1916 av Larviks Slip & Verksted, Larvik.
MORILD I: A/S D/S Morild (Bjørnstad & Co.), Kristiania. 1.354 brt. Bygget 1883 av T. & W. Smith, North Shields, England.
FARMAND: A/S D/S Farmand (O. & A. Irgens), Bergen. 1.386 brt. Bygget 1901 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
CAMILLA: A/S D/S Camilla (William Hansen), Bergen. 2.273 brt. Bygget 1908 av S. A. de Forges & Chantiers de la Meditteraina, Le Havre, Frankrike.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/04-2012 (PS)