1917

D/s Consul Persson av Bergen var forsikret for kr. 1.409.000 på vei til Middelsbro med jern fra Kirkenes og blev søndag em. 1ste april sænket i Nordsjøen, da ubåtchefen ikke fandt at lasten var værdt at bringe ind til Cuxhaven. Han bragte mandskapet til Norge, hvor det blev sat over i d/s «Øiekast» ved Lille Presteskjær. Næste dag blev d/s Havlyst av Tønsberg praiet vestenfor Lindesnæs av en ubåt: Hvad last? «Ingenting, tomt skib.» Men hvor skal dere hen? «Til Hull.» Og så blev «Havlyst» sænket. Den ene båt kom ind til Ekersund og den anden til Farsund.
__________________________________________________

1917

Fredag 6te april blev d/s Kongshaug av Haugesund sænket i Nordsjøen på vei til Sandnæs med kul fra Blyth. Næste morgen blev mandskapet berget av en engelsk fisker. Samme fredags eftermiddag blev bark Marion av Sandefjord sænket i Atlanten, mens den var ballastet på reise til Pensacola. Ubåten hadde øiensynlig intet at konferere om, men indstillet dog skytingen mens mandskapet gik i båtene. Herunder druknet stuerten. De øvrige kom to døgn senere ind til Irland.
__________________________________________________

1917

Bark Fiskaa av Kristiansand og bark Fremad I av Sandefjord skulde til Danmark med oljekaker fra Amerika. «Fiskaa» blev sænket lørdag fm. 7de april av en ubåt som signalerte: Forlat skibet øieblikkelig! førend torpedoen sendtes. Alle mand kom ind til St. Kilda samme påskeaften. Mandskapet på «Fremad I» måtte avgi en av sine båter til transport av rovet, førend barken blev sænket i Nordsjøen 2den påskedag. Derefter fik man drage til Norge.

Mine tilføyelser om skipene.

CONSUL PERSSON: D/S A/S Annie (Thv. Halvorsen), Bergen. 1.835 brt. Bygget 1890 av E. Withy & Co., West Hartlepool, England.
HAVLYST
: A/SHaraldsens D/S (Haraldsen & Søn), Tønsberg. 532 brt.
Bygget 1895 av Brunchorst & Dekke, Bergen.
KONGSHAUG: M. H. Kongshavn m. fl., Haugesund. 380 brt. Bygget 1884 av Murdoch & Murray, Port Glasgow, Scotland.
MARION: A/S Marion (Harris Hansen), Sandefjord. 1.587 brt. Bygget 1886 av A. McMillan & Son, Dumbarton, Scotland.
FISKAA: A/S Fido (Matthias Hansen), Bergen. 1.699 brt. Bygget 1886 av A. McMillan & Son, Dumbarton, Scotland.
FREMAD I: Skibs-A/S Fremad (J. M. Jacobsen & Co.), Sandefjord. 1.554 brt. Bygget 1885 av J. & G. Thompson, Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 18/04-2012 (PS)