1917

Søndag middag 22de april var fregat Vestelv av Tvedestrand kommet næsten frem til Tory Island med trælast fra Mobile og blev sænket efter den gamle opskrift med bomber som måtte hentes av mandskapet, førend det fik ro tillands. Næste dag blev d/s Stegg av Oslo stanset, plyndret og sænket underveis til Tyne med minetømmer fra Arendal. Under seilasen til Norge kantret styrmandens båt flere ganger. En fyrbøter mistet tilslut vettet, sprang på sjøen og vilde ikke la sig redde oftere. Samme mandag 23de april blev ballastet bark Acadia av Drammen sænket i Atlanten underveis til Amerika. Næste morgen landet livbåtene på Tory Island.
__________________________________________________

1917

Tirsdag 24de april blev d/s Vilhelm Krag av Bergen, assurert for 4 millioner i ballast, sænket utenfor Portugal. Mandskapet rodde tillands. D/s Torvore av Farsund var forsikret for over en million og skulde til Napoli med kul, men blev sænket omtrent samme sted. Også dette mandskap kom til Lagos.

Mine tilføyelser om skipene.

VESTELV: Henschiens Rederi A/S (Johs A. Henschien), Tvedestrand. 1.729 brt. Bygget 1880 av Harland & Wolff, Belfast, Nord-Irland.
STEGG
: A/S Liberta (Andr. C. Wefring), Kristiania. 463 brt. Bygget 1883 av W. Lindbergs Werkstad & Warfs A/B, Stockholm, Sverige.
ACADIA: A/S West Lothian (T. Dannevig & Co.), Sandefjord. 1.887 brt. Bygget 1882 av C. Connell & Co., Glasgow, Scotland.
VILHELM KRAG: D/S A/S Vilhelm Krag (Harald Bjering), Bergen.
3.715 brt. Bygget 1899 av Northumberland Shipbuilding Co. Ltd., Howdon-on-Tyne, England.
TORVORE: A/S Torvore (Lundegaard & Stray), Farsund. 1.667 brt. Bygget 1882 av E. Withy & Co., West Hartlepool, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 18/04-2012 (PS)