1917

Der var et meget godt forhold mellem ubåter som opererte på kysten av Spania og visse folk i samme land. Torsdag morgen 3dje mai vilde d/s Polstad av Arendal forbi Finisterre med kullast fra Barry, men møtte en ubåt som beskjøt både «Polstad» og en græker, som blev sænket, mens «Polstad» blev kapret. En spansk tramp «Ereaga» som fik gå ifred nordover med malmlast, reddet både nordmænd og grækere. «Polstad» var assurert for kr. 1.975.000. Næste dag blev d/s Tromp av Drammen, forsikret for 2½ million på vei nordover med malm, stanset og sænket på samme sted. Man fik 20 minutter til at forlate skibet, og skipperen løp da op i bestikken, hvor han i kartet viste besøkende officer, at han befandt sig inden spansk farvand. Vedkommende fortsatte rolig med at skru løs kronometret og pakke det ind. Mandskapet rodde tillands, mens «Tromp» blev sænket.
__________________________________________________

1917

Søndag morgen 6te mai blev d/s Voss av Bergen og d/s Gurth av Trondhjem beskutt i spansk farvand ved Cabo Penas med geværild fra en ubåt til de stanset. Begge skib kom fra England med kul, og begge blev ført et stykke ut tilhavs, hvor de blev plyndret og sænket med bomber. Spanske tilskuere bragte mandskapene til Gijon. «Voss» var assurert for kr. 1.988.000 og «Gurth» for kr. 1.160.000. Næste dag gik det nøiaktig likedan med Wilhelmsens d/s Tiger, som stod i Krigsforsikringen for kr. 2.270.000 på vei nordover med malm, og med d/s Leikanger av Bergen, assurert for kr. 2.520.000 på vei til Nantes med hvete fra Baltimore. Også disse mandskaper blev tauget tillands av spanjerne.

Mine tilføyelser om skipene.

POLSTAD: Grefstads Rederi A/S (Bendix J. Grefstad), Arendal. 2.692 brt. Bygget 1907 av J. Blumer & Co., North Dock, Sunderland, England.
TROMP: D/S A/S Tromp (C. K. Christoffersen), Drammen. 2.750 brt. Bygget 1898 av Craig, Taylor & Co., Stockton, England.
VOSS: D/S A/S Voss (Carl Traae), Bergen.
2.390 brt. Bygget 1895 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
GURTH: A/S Det Selmerske Rederi, Trondhjem. 1.340 brt. Bygget 1910 av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.
TIGER: I/S D/S Tiger (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. 3.273 brt. Bygget 1895 av Ropner & Son, Stockton, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 21/04-2012 (PS)