1917

D/s Sørland av Haugesund var forsikret for 1,7 million på vei til Baltimore i ballast og blev efter beskyting sænket ute i Atlanten onsdag 30te mai. Mandskapet blev optat av norsk d/s «Kaggefos».
__________________________________________________

1917

Mandag morgen 4de juni var bark Clara av Holmestrand kom­met helt til Shetland på vei til Kjøbenhavn med hvete fra Buenos Aires. Men der blev barken sænket. Mandskapet i båtene blev berget av en britisk tramp. Samme dag gik det likedan med fregat Songvand av Kristiansand som skulde til Santos med 3300 ton kul, men blev sænket i Atlanten, 90 kvm. vest av Bishop. Efter 2 ½ døgn i båtene blev mandskapet reddet av en britisk fisker.

 

1917

Som tidligere nævnt forsvandt der mange norske fangstskib på Nordishavet den våren. Men om endel vet man dog hvordan det gik dem. Tirsdag morgen 5te juni gik fem mand hjemover med fuld fangst til Berlevaag i motorskøiten Lyset, som de hadde leiet til håkjerringfiske. Så møtte de en ubåt med en herre som på norsk fortalte, at «Lyset» var i faresonen, og sendte ombord 8 mand. Disse hjalp til at lempe hele fangsten overbord, knuste motoren og anker-spillet med moker, varpet alle fiskeredskaper på sjøen, likeså det ene anker med kjetting, ovnsrør, kaffekjele, gryte, kasserolle og vand-anker. Endvidere knustes et parafinfat. Imens dette foregik hadde to av gjestene undersøkt lugaren hvor alle gjemmer var opbrutt og alle bøker forsvundne, deriblandt en med 450 kroner i. Men fiskerne var naturligvis taknemlige over at få slippe med livet. De fik ordre om at søke nærmeste havn, hvilket de gjorde.

Mine tilføyelser om skipene.

SØRLAND: A/S Sørland (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 2.472 brt. Bygget 1896 av John Readhead & Sons, South Shields, England.
CLARA
: A/S Clara (Chr.
Nielsen & Co.), Larvik. 923 brt. Bygget 1880 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
SONGVAND: A/S Christianssand (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 2.205 brt. Bygget 1883 av Oswald, Mordaunt & Co., Southampton, England.
LYSET: Ingen opplysninger funnet.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 22/04-2012 (PS)