1917

Samme middag lå etpar skøiter i havet 100 kvm. nordenfor Vardø, hvor den ene som hadde motor og het Nordlys, hørte hjemme. Den blev pårendt så sterkt av ubåten, at den sprang læk på flere steder og ramponert på samme måte som «Lyset». Ubåten tok nu «Nordlys» på slæp hen til Duen av Vardø, som blev sænket med bomber, mens mandskapet fik lov til at gå over i «Nordlys». På vei sydover blev begge mandskaper optat av kamerater, da motor-skøiten ikke længer var sjødyktig. Om kvelden avla ubåten besøk hos m/s Sydkap som lå helt oppe på 72 ° nord br. og blev sænket. Mandskapet rodde hen til «Queen of the Fleet» av Alten, likesom også karene fra Alaska av Hammerfest, der blev sænket med fuld fangst av sæl. «Queen» kom vel til Kongsfjord med de skibbrudne. Manden som snakket norsk «i flat lue og sort kappe» var atter på færde med ubåten fredag aften 8de juni, da motorkutter Sverre II av Tromsø med 450 sæl blev sænket i Nordishavet. Mandskapet fik 2 minutter til at forlate skuten og kom til Vardø med «Sydkap II».
__________________________________________________

1917

Lørdag 9de juni blev d/s Tordenvore av Farsund, forsikret kr. 1.735.000, sænket på vei til Napoli med 1872 ton kul, 10 kvm. av Isla Ous. Den traditionelle spanske fisker tauget mandskapet ind til Vigo. D/s Gratangen av Bergen var assurert for 3 millioner og skulde likeledes til Italia med kul, men blev samme lørdag sænket i Middelhavet ved den spanske kyst, hvor mandskapet rodde tillands. D/s Bravore av Farsund kom adskillig længer end sit søster-skib «Tordenvore» på vei til Italia med kullasten, men blev sænket samme lørdag morgen i Golf de Lion sammen med en armert italiener, som dog ikke løsnet et skud, men øieblikkelig ved synet av ubåten lårte sine livbåter. Begge mandskaper blev berget av franskmænd. «Bravore» var assurert for kr. 1.205.000.

Mine tilføyelser om skipene.

NORDLYS: Ingen opplysninger funnet.
DUEN
: Jacob Kornelius Hansen, Vardø. ? brt. Bygget 1905 av ?.
SYDKAP: Lauritz Olsen m. fl., Tromsø. 40 brt. Bygget ? av ?.
ALASKA: Feddersen & Nissen, Hammerfest. 90 brt. Bygget 1888 i Grimsby, England.
SVERRE II: Sigurd Marcelius Sørensen, Tromsø.
44 brt. Bygget ? av ?.
TORDENVORE: A/S Tordenvore (Lundegaard & Stray), Farsund.
1.565 brt. Bygget 1884 av John Readhead & Sons, South Shields, England.
GRATANGEN: A/S Jentofts Rederi (Ove D. Jentoft), Bergen.
2.483 brt. Byggrt 1916 av Great Lakes Engineering Works, Ashtabula, OH, USA.
BRAVORE: A/S Bravore (Lundegaard & Stray), Farsund. 1.651 brt. Bygget 1883 av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Newcastle, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 22/04-2012 (PS)