1917

D/s Solhaug av Bergen var forsikret for kr. 1.150.000 og skulde til Lissabon i ballast, men blev søndag morgen 10de juni sænket i Spanskebukten av en ubåt, hvis Chef først tvang skipperen til at undertegne en erklæring om at han gik for Ententen og var 6 kvm. av land. Mandskapet rodde ind til Gijon.
__________________________________________________

1917

Mandag aften 11te juni blev d/s Sigrun av Haugesund, assurert for 1 ½ million, skutt isænk med et halvt hundrede granater langt ute i Atlanten. Da det var besørget henvendte man sig til mandskapet som hadde gÅt i båtene ved de første skud, og spurte hvor det skibet kom fra? Fra Philadelphia med 15764 quarters hvete. Efter to døgn i båtene blev mandskapet reddet av et britisk patruljeskib, storartet pleiet og bragt til Berehaven.
__________________________________________________

1917

D/s Symra av Oslo var forsikret for kr. 3.037.000 på vei til Gibraltar med 3800 ton kul og blev sænket tirsdag morgen 12te juni av en ubåt som lå midt inde i en flåte av spanske fiskere med et litet latinerseil på periskopet, så den selv så ut som fisker. Mandskapet rodde tillands i Huelva. Samme dag blev skonnert Sylvia av Stavanger sænket i Nordsjøen på vei hjem med kul. To døgn senere kom mandskapet i båtene ind til Tananger.
__________________________________________________

1917

Tirsdag middag 19de juni blev d/s Spind av Farsund, underveis til Livorno med koks, beskutt i spansk farvand ved Cabo Busto av en ubåt hvis vedkommende jaget mandskapet fraborde, hvorpå det blev ført tillands av den tjenstvillige fiskerbåt, mens «Spind» stak ret tilsjøs i 20 minutter for så at bli plyndret og sænket i Spanskebukten. Næste dag blev d/s Eli Lindø, forsikret for en million i ballast, sænket utenfor Marokko. Mandskapet blev berget av fransk-mænd. Søndag aften 24de juni blev d/s Helma av Bergen på vei nordover med jordnøtter fra Rufisque stanset, plyndret og sænket i Atlanten. Skibet var forsikret for kr. 1.305.000. Efter 3 døgn i båtene kom alle mand ind til San Ciprian.

Mine tilføyelser om skipene.

SOLHAUG: A/S D/S Solhaug (Olaf Fretheim Olsen), Bergen. 1.217 brt. Bygget 1894 av Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.
SIGRUN
: A/S D/S Sigrun (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 2.538 brt. Bygget 1899 av David J. Dunlop & Co., Port Glasgow, Scotland.
SYMRA: A/S Ivar An.
Christensen Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania. 3.005 brt. Bygget 1898 av Ropner & Son, Stockton, England.
SYLVIA: Thor Egeland, Stavanger. 148 brt. Bygget 1869 av Lecerf, Boulogne, Frankrike.
SPIND: Skibs.A/S Salvesen (Jac. Salvesen), Farsund. 1.174 brt. Bygget 1877 av W. Gray & Co., West Hartlepool, England.
ELI LINDØ: Peder Lindøe m. fl., Haugesund. 1.116 brt. Bygget 1916 av Akers mek.
Verksted, Kristiania.
HELMA: A/S D/S Helma (K. S. Nordgreen), Bergen. 1.131 brt. Byggrt 1911 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 22/04-2012 (PS)