1917

D/s Escondido av Bergen var bygget 1912 i Stavanger og as­surert for 1,55 million på reise fra Island med salt sild. Fredag em. 29de juni blev skibet beskutt indtil mandskapet gik i båtene og derefter sænket med torpedo. Alle mand kom ind til St. Kilda.
__________________________________________________

1917

Onsdag em. 4de juli var d/s Snetoppen av Bergen, assurert for 1,6 million, kommet ut i Atlanten på vei til Amerika med porcelænslere, men blev stanset med kanonskud og derefter plyndret for proviant, klær og alt av værdi, tre hele båtladninger. Officerene fik ikke beholde sine sekstanter. Skibet blev sænket med bomber. Og mandskapet blev tredje dags morgen berget av en amerikaner. D/s Victoria 2 av Oslo, forsikret for 2½ million, måtte heller ikke gå til Amerika med porcelænslere, men fik samme behandling fredag middag 6te juli. Også dette mandskap blev berget av en amerikansk jager. Samme dag sænket samme ubåt d/s Løvstakken av Bergen, assurert for 2,15 millioner på vei til Azorene med kul. Efter et døgn i båtene blev alle mand berget av et britisk patruljeskib.
__________________________________________________

1917

Bark Skjald av Kristiansand var bygget 1877 i Lillesand og skulde Til Blyth med props fra Halden, men blev brændt i Nordsjøen fredag aften 6te juli Efter to døgns slit i båtene kom alle mand ind til Lindesnes.
__________________________________________________

1917

Fregat Artensis av Drammen var torsdag morgen 19de juli kommet langt ut i Atlanten på vei til Amerika i ballast, da utkikken så en torpedo pile forbi baugen, og da man straks efter så avsenderen dukke op av vandet, blev skibet kjørt tilvinds og forlatt. Ubåten dukket nu op midt mellem begge livbåter. Chefen forlangte på norsk at bli satt ombord, hvor alt som var efterlatt nu tilhørte ham. Det meste av denne sin eiendom lot han dog straks efter sænke med bomber. Efter 24 timer i båtene blev alle mand berget av briter.

Mine tilføyelser om skipene.

ESCONDIDO: A/S D/S Escondido (C. Mathisen), Bergen. 1.066 brt. Bygget 1912 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
SNETOPPEN
: A/S D/S Snetoppen (Eriksen & Kahrs), Bergen. 2.393 brt.
Bygget 1889 av William Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.
VICTORIA 2: A/S Victoria 2 (E. & N. Chr. Evensen), Kristiania.
2.798 brt. Bygget 1896 av Irvine & Co., West Hartlepool, England.
LØVSTAKKEN: A/S D/S Løvstakken (Andr. Olsen), Bergen. 3.105 brt. Bygget 1894 av Ropner & Son, Stockton, England.
SKJALD: Skibs-A/S Guldaas (Thygo Sørensen), Kristiania. 477 brt. Bygget 1877 av O. Tønnesen, Lillesand.
ARTENSIS: Skibs-A/S Artensis (Sigurd Bruusgaard), Drammen. 1.789 brt. Byggrt 1885 av A. McMillan & Son, Dumbarton, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 22/04-2012 (PS)