1917

Lørdag aften 28de juli kom d/s Hildur av Bergen langs den spanske kyst med espartogræs og passerte 2½ kvm. av Sisarges. Men straks efter hørtes skud, mandskapet gik i båtene og måtte frakte 5 ubudne gjester ombord. De tok skibet ut tilhavs. Derunder taptes den ene livbåt, så alle 14 mand fra «Hildur» måtte kaste overbord alt overflødig for at få plass i den anden. De kom tillands uten at ha set skibet synke.
__________________________________________________

1917

Motorskonnert Orion I av og fra Arendal med props blev fredag morgen 10de august skutt isænk. Ved det første skud gik alle mand i båtene, som etpar timer senere blev berget av briter.
__________________________________________________

1917

Mandag 20de august begyndte det at brænde ombord i d/s Knatten av Bergen underveis til St. Malo med kullast. To britiske jagere kom til, reddet mandskapet og sænket skibet med 23 skarpe skud, da de hverken kunde slukke branden eller berge skibet.
__________________________________________________

1917

D/s Majoren av Bergen var forsikret for over 3 millioner på vei fra Philadelphia med 13 tusen fat smøreolje, og blev mandag morgen 3dje september skutt ibrand og isænk vestenfor Tory Island. Mandskapet kom sig dog i båtene førend granatene begyndte at træffe, og blev næste dag berget av et britisk vaktskib.
__________________________________________________

1917

Når ubåtene endnu av og til gav sig tid førend norsk skib blev sænket, var dette vistnok av hensyn til provianteringen. 4/m bark Vestfjeld av Tvedestrand med 3150 ton mat og andet stykgods for en million dollars, blev plyndret i tre timer, førend den svære skute sank i Atlanten lørdag morgen 8de september. Næste morgen blev mandskapet bragt ind til Scilly av losbåten.
__________________________________________________

1917

Samme dag kom d/s Askelad av Sandefjord, assurert for over 3 millioner, over Atlanten med 4 tusen ton stykgods fra New York, og blev grundig plyndret før sænkningen. Denne ubåtchef gav dog ordre til at man ikke måtte ta tøiet fra mandskapet i livbåtene. Disse blev et døgn senere berget ind til Ile de Croix.

Mine tilføyelser om skipene.

HILDUR: Rasmus F. Olsen m. fl., Bergen. 961 brt. Bygget 1897 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ORION I: A/S Goodwin (Otto & Viggo Kallevig), Arendal. 266 brt. Bygget 1907 av Oscarshamns Mekaniske Verkstads, Oscarshamn, Sverige.
KNATTEN: Molde Rederi-A/S (Trygve A. Taraldsen), Molde. 532 brt. Bygget 1892 av K. Flage, Bergen.
MAJOREN: A/S D/S Busholm (Eriksen & Kahrs), Bergen. 2.747 brt. Bygget 1887 av C. S. Swan & Hunter, Newcastle, England.
VESTFJELD: Henschiens Rederi A/S (Johs. A. Henschien), Tvedestrand.
2.063 brt. Bygget 1887 av Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, Scotland.
ASKELAD: Chr.
Christiansen jr., Sandefjord. 2.822 br. Bygget 1894 av Richarson, Duck & Co., Stockton, England

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 22/04-2012 (PS)