1918

Brig Alkor av Arendal var bygget hjemme og blev 46 år. På vei hjem med kul blev briggen plyndret og sænket nat til 31te juli, hvoretter mandskapet av ubåten bragtes til Lindesnes.
__________________________________________________

1918

Bark Nordhav av Tvedestrand var en vældig seilskute, assurert for 1,12 million på vei til New York med linfrø fra Buenos Aires. Lørdag morgen 17de august møtte den ubåten i Atlanten. Mand­skapet måtte selv bringe hele skibets proviant ombord i ubåten og blev 36 timer senere optat av et amerikansk krigsskib.
__________________________________________________

1918

Samme lørdag møtte Spanskelinjens d/s San Jose, assurert for kr. 1.867.000 på vei til New York i ballast, en ubåt som vilde kikke i papirene. Disse viste at skibet var fraktet av den norske stat for at bringe hjem mat, hvorefter «San Jose» blev sænket med bomber. Mandskapet blev næste dag optat av en britisk tramp.
__________________________________________________

1918

Bark Helvetia av Oslo med props fra Holmestrand blev mandag morgen 9de september stukket ibrand utenfor Lindesnes av ubåtfolk som først forsynte sig med provianten, kompasset og alt av metal. Således forsynte til da Norge stadig Tysklands marine. Mandskapet seilte ind til Lillehavn.
__________________________________________________

1918

Det lar sig ikke skjule, at Norges flag var det mest utsatte på sjøen. Selv det krigsførende England tapte ikke så stor procent av sin handelsflåte. Av de ca. 762 millioner som Den norske krigsforsikring måtte ut med, er kr. 7.920.530 refundert av Tyskland for «uberettigede» sænkninger. Hvilke disse var, vedkommer ikke denne skildring fra sjømandslivet.
Her slutter da historien om hvordan disse 403 skib blev ødelagt. Enkelte av tilfældene kunde maske nok ha hørt hjemme i næste kapitel. For dem alle er det dog fælles, at mandskapet kom levende fraborde førend skibet sank, om end begivenhetene førte til at 84 døde, og endnu flere liv blev for tidlig avsluttet.

Mine tilføyelser om skipene.

ALKOR: A/S Hisø 1911 (Thorvald Thorsen), Arendal. 269 brt. Bygget 1872 av A. Johansen, Arendal.
NORDHAV: Bechs Rederi A/S (Carl Bech & Co.), Tvedestrand. 2.846 brt. Bygget 1893 av Russell & Co., Greenock, Scotland.
SAN JOSE: D/S A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania.
1.586 brt. Bygget 1912 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Newcastle, England.
HELVETIA: Norsk Trælasteksport (Løytnant Brun), Kristiania. 673 brt. Bygget 1872 av E. Knudsen, Stavanger.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 29/04-2012 (PS)