1914

Skonnert Hygea av Tønsberg skulde hjem med kul, men mistet riggen under storm fredag 6te november. Søndag middag gik d/s «Domira» av Glasgow tæt op til vraket og reddet alle mand.
__________________________________________________

1914

Bark Elim av Tvedestrand skulde til Pernambuco med stykgods, men sprang læk og blev forlatt synkende i Spanskebukten søndag 22de november. D/s «Balmore» av Dundee berget alle mand.
__________________________________________________

1914

Onsdag aften 25de november grundstøtte d/s Nygaard av Bergen og blev vrak ved indseilingen til Esbjerg, fordi ledfyrene var slukket, lyd- og lysbøiene inddrat på grund av krigen.
__________________________________________________

1914

Nat til lørdag 27de november strandet bark Carl av Skien, på vei til Fredrikstad med kul, ved Aaretangen, fordi Fulehuk fyr var slukket.
__________________________________________________

1914

Onsdag 1ste december blev d/s Rogaland av Stavanger, under­veis til Candia med kul, forlatt synkefærdig i Atlanten. D/s «Cymbria» av Cardiff reddet alle mand. Årsaken til lækagen er ikke opklaret.
__________________________________________________

1914

Wilhelmsens d/s Waterloo skulde til Rouen med kul, men sank i Kanalen lørdag aften 4de december, hvorved 14 mand omkom. Årsaken er ikke opklaret. D/s «Cloch» av Penzance frelste de tre overlevende.

Mine tilføyelser om skipene.

HYGEA: A/S Haraldsens Seilskibsrederi (Haraldsen & Søn), Tønsberg. 168 brt. Bygget 1869 av K. Kaisen, Stavanger.
ELIM: A/S Elim (C. Wroldsen), Tvedestrand. 411 brt. Bygget 1902 av C. Wroldsen, Dybvåg.
NYGAARD: A/S Einar Engelsens Rederi (Einar Engelsen), Bergen.
4.238 brt. Bygget 1908 av Northumberland Shipbuilding Co. Ltd., Newcastle, England.
CARL: A/S Carl (Nils P. Høyer), Skien.
991 brt. Bygget 1884 av Robert Thompson & Sons, Southwick, Sunderland, England.
ROGALAND: D/S-selskabet Rogaland (Ths. Falck), Stavanger. 478 brt. Bygget 1882 av Flensburger Schiffbau-Ges., Flensburg, Tyskland.
WATERLOO: A/S Waterloo (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. 1.238 brt. Bygget 1879 av London & Glasgow Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1914, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 26/05-2012 (PS)