1915

Søndag 14de februar fik d/s Spero av Risør to mand skyllet overbord på vei til Bologne.
__________________________________________________

1915

Der var usædvanlig meget brand under krigen, ikke bare iland, men også ombord i norsk skib, fredag 26de februar ombord i d/s Reidar av Halden, i det Indiske hav på vei til Europa.
__________________________________________________

1915

D/s Askur av Bergen skulde til Hull med norsk sild, men måtte forlates synkende midt i Nordsjøen torsdag 4de mars. Mandskapet reddet sig i båten og blev optat av en danske. Lækagen er uopklaret.
__________________________________________________

1915

Det hændte ret som det var at norske skib kolliderte med britiske krigskib, således d/s Bra-Kar 12te og d/s Herø 28de april.
__________________________________________________

1915

Bark Birtha av Oslo kom gjennem Panamakanalen med hvete fra Oregon, men strandet på et rev i Karaiberhavet mandag 3dje mai. Styrmanden seilte bort med 9 mand til Mosquito Key og kom igjen med folk. Men barken var forsvundet, og den anden båt med 8 mand likeså.

Mine tilføyelser om skipene.

SPERO: A/S D/S Spero (Jacob Prebensen jr.), Risør. 711 brt. Bygget 1900 av Erik K. Lindstøl, Risør.
REIDAR: A/S Reidar (Finn Friis & C. O. Lund), Drammen. 3.574 brt. Bygget 1903 av W. Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, England.
ASKUR: S. Bøe, Bergen. 346 brt. Bygget 1872 av Sven Olsson, Oscarshamn, Sverige.
BRA-KAR: A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania. 4.777 brt.
Bygget 1911 av Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd., Newcastle, England.
HERØ: D/S A/S Hero (Bruusgaard, Kiøsterud & Co.), Drammen.
3.719 brt. Bygget 1899 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
BIRTHA: I/S Barkskipet Birtha’s Rederi (A. F. Klaveness), Kristiania. 1.452 brt. Bygget 1891 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 27/05-2012 (PS)