1916

Tirsdag 12te december lyktes det mandskapet på d/s Sama av Bergen midt i Atlanten at slukke en brand ombord, hvilket var heldig, for lasten var stykgods og sprængstof fra New York.
__________________________________________________

1916

Skonnertskib Stanley av Sandefjord var bygget 1879 i Risør av alm, ek og pitchpine. På reise hjem med kul og koks sprang skuten læk lørdag 23de december 1916. Nødsignaler blev heist og alle mand optat av britisk d/s «Ebro», som bragte dem til Newcastle.
__________________________________________________

1917

Fregat Hero av Oslo skulde seile til New York fra Rotterdam og hadde 800 ton sandballast, som forskjøv sig noget under storm. For at rette skibet kuttet man stængeriggen, som faldt ned og slog huller i dækket. Tirsdag 23de januar 1917 forlot mandskapet skibet i Atlanten og blev optat av russisk d/s «Condor».
__________________________________________________

1917

D/s Vidar av Halden skulde til Chantenay med kul, men sank torsdag aften 25de januar 1917 ved Ile de Croix efterat ha været borte i grund eller mine om ettermiddagen. Næste morgen blev alle mand reddet av en fransk jager.
__________________________________________________

1917

D/s Skovdal av Oslo skulde til Skien med salt, men støtte lørdag morgen 27de januar ved Farn Island, fordi fyret der ikke var tændt. Næste morgen kom alle mand ind til Berwick om Tweed.

__________________________________________________

1917

Imens lå bark Ragna av Oslo i stygt veir på vei til Esbjerg med 1440 ton mais fra Rosario, og vilde tilslut holde av for nødhavn i Limerick. Søndag morgen 4de februar fik man se en britisk tramp bli skutt isænk av en ubåt, som derefter vilde sænke «Ragna». Barken skulde dog få lov til at forrsætte reisen nordenom Shetland mot ikke at anløpe britisk havn. «Ragna» tok nu op 20 overlevende fra det britiske skib. En var såret og fem dræpt. Om ettermiddagen signalertes til et britisk krigsskib at overta de skibbrudne. Men da kom hele mandskapet og forlangte at få bli med, for det var umulig at fortsætte med skibet uten først at gå i nødhavn, hvilket vilde medføre sænkning. Kaptein Bie forlot da sammen med sit mandskap «Ragna», som senere blev indberget av andre.

Mine tilføyelser om skipene.

SAMA: A/S Sama (C. Mathiesen), Bergen. 1.608 brt. Bygget 1911 av Nylands Verksted, Kristiania.
STANLEY: A/S Stanley (Albert Christophersen), Sandefjord. 309 brt. Bygget 1879 av B. Tellefsen, Risør.
HERO: A/S Nora II (Chr. Nielsen), Kristiania. 1.709 brt. Bygget 1873 av R. Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland.
VIDAR: A/S D/S Vidar (Wiel & Amundsen), Fredrikshald. 1.543 brt. Bygget 1896 av R. Craggs & Sons, Middlesbrough, England.
SKOVDAL: D/S A/S Skovdal (P. Ant. Larsen), Kristiania. 607 brt. Bygget 1891 av R. O. Hærem, Stavanger.
RAGNA: A/S Seilfart (John P. Pedersen & Søn), Kristiania. 1.072 brt. Bygget 1892 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad.

           
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 29/05-2012 (