1917

D/s Augusta av Mandal sprang læk på vei til Island med trælast fra Gøteborg i storm og blev mandag em. 9de april forlatt av mandskapet, som blev berget av en britisk hjelpekrysser.
__________________________________________________

1917

M/s Fram av Porsgrund strandet onsdag 18de april på Jæren. Der var kun to mand, og de omkom begge.
__________________________________________________

1917

Tirsdag 24de april kolliderte d/s Hav av Bergen med d/s Rein av Oslo, fordi begge gik med slukkede lanterner i Nordsjøen. Skadene var kun 9 og 2½ tusen. Det kunde gåt værre.
__________________________________________________

1917

D/s Hedvig av Oslo skulde hjem med kul fra Amerika, men fik slagside og sprang læk i Atlanten. Begge båter blev ødelagt, og stillingen var fortvilet, da d/s «Tungus» av Tønsberg torsdag 10de mai kom og berget alle mand i tre vendinger under farefulde forhold.
__________________________________________________

1917

Onsdag 16de mai kolliderte d/s Havlide av Skien med den eskorterende torpedobåt og sank kort efter. Ingen omkom. Der forekom forøvrig flere mindre kollisioner i konvoyene. Men uopklaret brand i norsk skib forekom dog hyppigere.

Mine tilføyelser om skipene.

AUGUSTA: A/S Patria (Fredriksen & Møller), Mandal. 501 brt. Bygget 1876 av Coulson & Co., Newcastle, England.
FRAM: Ukjent eier i Porsgrund. 26 brt. Bygget 1907 i Sandefjord.
HAV: D/S A/S Kistransport (Thv. Halvorsen), Bergen. 1.254 brt. Bygget 1877 av M. Pearse & Co., Stockton-on-Tees, England.
REIN: A/S Rein Aktierederi (And. Jacobsen), Kristiania. 1.175 brt. Bygget 1900 av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord.
HEDVIG: Thygo Sørensen, Kristiania. 1.239 brt. Bygget 1877 av J. & G. Thompson, Glasgow, Scotland.
HAVLIDE: A/S Havlide (O. H. & H. H. Holta), Skien. 419 brt. Bygget 1892 av Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/05-2012 (PS)