1917

Bergenskes d/s Ara brændte til vrak ved avgang fra Porsgrund torsdag 14de juni med ammonium nitrat. Skibsinspektøren skriver: «At branden skyldes selvantændelse i lasten anses utelukket, hvorfor det må antas at en fiendtligsindet person har fat anledning til at smugle brandbombe eller helvedesmaskine ombord —.» På vei til New York med kaffe fra Santos hadde d/s Aslaug av Haugesund uopklaret brand både i bunker og lasterum. Likeledes fik d/s Niels Nielsen av Haugesund uopklaret brand i lasten under lossing i Bombay. 17de juli utbrøt der brand i kulbunkerne på d/s Hovland av Larvik, underveis fra Baltimore til Oslo, mens skibet lå i Halifax. Og 27de juli opdaget bark Fullwood av Sandefjord på vei til Oslo brand i kullasten.
__________________________________________________

1917

Bark Solglimt av Fredrikstad skulde til Oslo med mais fra Rosario, men blev fredag aften 10de august forlatt ved Færøerne, hvor mandskapet rodde ind uten at ha lidt ondt eller hørt skud. Man syntes nemlig at se torpedoer og periskoper. Krigsforsikringen slap at betale dette forlis. Det skulde ikke regnes som krigsforlis.
__________________________________________________

1917

Men da Wilsons d/s «Oslo» av Hull blev torpedert 19de august, mistet mange norske sjøfolk sit tøi, som blev erstattet av Krigsforsikringen med 13 tusen.

Mine tilføyelser om skipene.

ARA: Det Bergenskes Dampskibsselskab, Bergen. 1.124 brt. Bygget 1882 av Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige.
ASLAUG: John K. Haalands Rederi, Haugesund. 3.188 brt. Bygget 1916 av Osaka Iron Works Ltd., Osaka, Japan.
NIELS NIELSEN: B. Stolt-Nielsen, Haugesund. 5.730 brt. Bygget 1916 av Skinner & Eddy Corp., Seattle, WA, USA.
HOVLAND: Alf Lunde, Larvik. 2.996 brt. Bygget 1898 av J. L. Thompson & Sons Ltd., North Sands, Sunderland, England.
FULLWOOD: A/S Sandefjords Hvalfangerselskab (P. Bogen), Sandefjord. 2.170 brt. Bygget 1885 av Oswald, Mordaunt & Co., Southampton, England.
SOLGLIMT: A/S Glimt (Jacobsen & Thon, Fredrikstad), Kristiania. 419 brt. Bygget 1892 av Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.
OSLO: T. Wilson Sons & Co. Ltd., Hull, England. 2.296 brt. Bygget 1906 av Earle’s Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Hull, England

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/05-2012 (PS)