1917

D/s Storli av Bergen skulde til Havre med mel fra Amerika, men sprang 24de september på en uopklaret måtte læk i maskin-rummet, hvor dæksmandskapet flere døgn halte vand op i pøser. Tilsist kunde man ikke holde fyr på kjelene. 1ste oktober hadde man lempet 5786 sækker mel for at holde skibet flytende, men måtte næste dag forlate det synkende. 1ste styrmand med 10 mand i den ene livbåt blev 4de oktober berget av britisk d/s «Karamea». 11te oktober kom skipperen med 12 mand i den anden båt ind til Azorene, og blev sendt til Lissabon, hvor en konsularret ikke fandt det tilstrækkelig bevist, at en hollandsk fyrbøter i forbryderisk hensikt hadde bragt skibet til at lække.
__________________________________________________

1917

Bark Lofthus var kondemnert, avrigget til lekter og kjøpt av staten. Torsdag aften 16de oktober gik lekteren ut Tromøsund på vei til Horten med marinens kul fra Kristiansand og to taugbåter. Den enes slæper brak, og den annen lot sin gå i ruskeveiret. Hjelpeløs drev «Lofthus» med sine 13 mand ned på Maala, hvor de otte druknet under forsøk på at nå land.
__________________________________________________

1917

D/s Dokka av Bergen skulde til Rouen med kul, men blev nat til 21de oktober rendt isænk av ukjendt skib, som rammet «Dokka» om styrbord. Mandskapet rodde til Havre. Næste nat gik det likedan med d/s Fart II av Oslo som blev rendt isænk av «Gymeric» av Glasgow, hvorved 2 mand omkom.
__________________________________________________

1917

D/s Nytaar av Bergen skulde til Rouen med trælast, men forliste 25de oktober i stygt veir utenfor Sommes munding. Styrmanden og 6    mand reddet sig i den ene båt — og en mand på redningsflåten — men skipperen omkom med 8 mand i den anden livbåt.
__________________________________________________

1917

D/s Thor av Tønsberg skulde til Yokohama med 6100 ton stål-plater og stykgods fra San Francisco, men blev abandonert søn­dag middag 18de november, fordi skibet holdt på at brække av og lækket meget. Den ene båt blev optat av japanere, den anden seilte til Honolulu.

Mine tilføyelser om skipene.

STORLI: A/S D/S Storli (A/S Rederiet Odfjell, Minde), Bergen. 2.365 brt. Bygget 1889 av C. S. Swan & Hunter, Newcastle, England.
LOFTHUS: Kongelige Norske Marine. 1.240 brt. Bygget 1869 av Charles Connell & Co., Glasgow, Scotland.
DOKKA: A/S D/S Dokka (Lorentz W. Hansen), Bergen. 1.115 brt. Bygget 1909 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
FART II: A/S Fart (N. M. Nielsen), Kristiania. 235 brt. Bygget 1905 av Lödöse Varf, Lödöse, Sverige.
NYTAAR: D/S Nytaar A/S (Georg T. Monsen), Stavanger. 1.044 brt. Bygget 1908 av A. Vuijk & Zonen, Capelle a/d Ysel, Nederland.
THOR: Wilhelmsens D/S A/S (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. 4.739 brt. Bygget 1907 av Ropner & Sons Ltd., Stockton-on-Tees, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/05-2012 (PS)