Velkommen til skipshistorie.

 

 

På skipshistorie legger vi ut historisk informasjon om rederier, deres skip og mannskap, og hva som skjedde mellom kjølstrekking og hugging, forlis eller lignende.

 

Vi skriver om rederier og skip fra hele Norge. Det er en mengde skip og rederier så det er nok å skrive om i mange år framover.
 

Og vi som skriver historiene er:

 


Bjørn Fretheim,  Kolsås. Født 1949. Pensjonert mannskapssjef, styrmann og reserveoffiser i marinen, . Kvalitetssikrer det som er lagt ut.

 

Steinar Norheim, Siljan. Født 1952. Pensjonert maskinsjef. Samler og bearbeider stoff om rederier og skip.
 

 

Ragnar Iversen, Larvik. Født 1943. Pensjonert maskinsjef. Stor interesse for hvalfangst, Thor Dahl, lokalhistorie og mye mer.

 

Per Sundfær, Verdal. Født 1944. Pensjonert sjømann. Samler og bearbeider stoff om rederier og skip, webmaster.
 

(Sverre Johansen, Tønsberg. Født 1932. Pensjonert kjølemaskinist med stor kunnskap om kjøle- og fryseskip. Gikk bort 05.11.2014.)Einar Onsøien, Hof. Født 1945. Pensjonert sjøkaptein. Rask til å korrigere feil i det som legges ut. Vet det meste om skip og sjøfart.
 

Vi ønsker å få frem historier, mannskapslister og bilder fra sjøfolk som har vært om bord i skipene. Der håper vi leserne kan hjelpe oss.

 

Har du noe stoff vi kan bruke så ta kontakt, alt er av interesse.

 

Ønsker du opplysninger om et bestemt skip vil vi prøve å hjelpe deg.