1932 DS/Hvb SPLINT (OSL301193206)

 

En historie gjenfortalt via mail fra Fredrik Strøm

Her er en kortversjon:

        Under første verdenskrig kom den tyske krysseren KØNIGSBERG til havområdene utenfor Syd-Afrika på et eller annet slags raid. Den britiske (syd-afrikanske) marine tok umiddelbart opp jakten på den med en hel armada. Resultatet ble at tyskeren flyktet opp gjennom Rufiji River floden som den gang var tysk Øst-Afrika (idag Tanganyika).
        Britene fulgte etter KØNIGSBERG - lenger og lenger "inn i jungelen". Tyskerne forsvarte seg heftig under beskytning fra den fiendtlige armaden. Til slutt kom de ikke lenger inn i landet. Krysseren ble nærmest kjørt på land og skutt i filler. Mannskapet - eller det som var igjen av disse flyktet inn i jungelen. Det er blitt meg fortalt at man enda idag kan se vraket ligge der.

 

        Men hva har det med Norge og hvalfangst å gjøre? Jo da Hvalbåten SPLINT var på dette tidspunkt rekvirert av den Syd-Afrikanske Marine og gikk under navnet HMS RATTLER (så vidt jeg husker). Den var med på hele intermezzoet og spilte ikke en helt ubetydelig rolle i trefningene.
        En del år senere ble den kjøpt av Kristian Gjølberg og satt i fangst fra Hitra og var i tillegg med på hvalkokeriet PIONERs ekspedisjoner.
        SPLINT ble skrudd ned av pakkis ved Syd-Shetlandøyene - tror det var i 1935. Det hører også med til historien at den heller ikke var forsikret. "Søsterbåten" KLEM led også samme skjebne men ingen av mannskapene omkom..

(tar forbehold om eventuelle feil - da jeg her og nå tar historien "kun på husken") ha en god dag fra Fredrik Strøm.

 

 Kilde: Fredrik Strøm, Hitra
 Sist oppdatert: 09/04-2006 (RI)