OSL30119320720001 BAMSE I som BAMSE. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1932 DS/Hvb BAMSE I (OSL301193207)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
Steam ship, whale catcher.

Off.no:

7958

Flagg (flag):

NOK

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1924/09

Bnr (Sno).:

801

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

E. B. Aaby, Drammen.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Drammen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

217 brt, 75 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 35,84 m-B: 7,04 m-Dypgående 3,99 m.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDKJ.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple
exp., 3-sylindret, syl. diam.: 14”–28”–39”, slag/stroke: 24”.
76 NHK (750 IHK). Bygget av Smith’s Dock Co. Ltd,
Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x oljefyrt dampkjele (oilfired boiler). Heteflate 1.924 ft².
Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd, Middlesbrough,
England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1924 Bygget som BRANSFIELD ved Smith’s Dock Co. Ltd,
Middlesbrough, England for A/S Hector (N. Bugge), Tønsberg.
Sjøsatt 11/09, ferdigstilt i september.
1930 Solgt i oktober til A/S Congo (Søren L. Christensen),
Sandefjord. Omdøpt til BAMSE I.

1931 A/S Congo gikk konkurs.
1932
Solgt 11/01 på tvangsauksjon til E. B. Aaby, Oslo.
Registrert i Sandefjord.
1933 Solgt i mars til A/S Bamse I (Kristian Gjølberg & A. W.
Nordstrøm), Oslo.
1934 Overtatt av Skibs-A/S Bamse (A/S Pioner), Oslo.
1935 Solgt i september til Lekterkompagniet A/S, Oslo.
Ombygd til taubåt ved Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg
for NOK 90.000. Omdøpt til BAMSE.
1936
Rederiet skiftet navn til Bukser- &
Bjergningskompagniet A/S, Oslo.
1947 Levert rederiet i desember etter ombygging ved
Lindholmens Varv, Göteborg, Sverige. Ombygget til oljefyring,
ny bunn, ny bergningspumpe. Påkostet NOK 400.000. Omdøpt
til BJØNN etter ønske fra Fred. Olsen & Co., Oslo.
1955
Solgt i januar til A/S Trælandsfoss (E. Rinde, Kragerø),
Oslo for NOK 300.000.
1959 Registreringshavn endret til Kragerø.
1962 Solgt til A/S Vafos Bruk, Kragerø.
1969 Solgt til A/S Oslo Sand & Bergsalt, Bekkestua. Registrert
i Oslo. Omdøpt til BEAVER.
1972 Overbygg, maskineri og kjele tatt ut ved Østfold
Skipsopphugging, Greåker. Slept til Moss for ombygging til
motorskip.
1975 Lå i delvis sunket tilstand ved Sauøya ved Halden.
1982
Solgt 08/07 til Fekete & Co. A/S, Tønsberg for kr 1.
1992 Slettet 17/07 som kondemnert.

 

 

History in English:

1924 Built as BRANSFIELD at Smith’s Dock Co. Ltd,
Middlesbrough, England for A/S Hector (N. Bugge), Tønsberg.
Launched 11/09, completed in September.
1930 Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord.
Renamed BAMSE I.
1931 A/S Congo went bankrupt.
1932
Sold 11/01 in a forced sale to E. B. Aaby, Oslo.
Registered in Sandefjord.
1933 Sold in March to A/S Bamse I (Kristian Gjølberg & A. W.
Nordstrøm), Oslo.
1934 Taken over by Skibs-A/S Bamse (A/S Pioner), Oslo.
1935 Sold in September to Lekterkompagniet A/S, Oslo.
Converted to a tug at Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg
for NOK 90.000. Renamed BAMSE.
1936
Owners renamed Bukser- & Bjergningskompagniet A/S,
Oslo.
1947 Delivered to owners in December after refitting at
Lindholmens Varv, Göteborg, Sweden. Converted to oil fired
boiler, new bottom, new salvage pump. Refitting costs NOK
400.000. Renamed BJØNN after a request by Fred. Olsen &
Co., Oslo.
1955
Sold in January to A/S Trælandsfoss (E. Rinde,
Kragerø), Oslo for NOK 300.000.
1959 Registered in Kragerø.
1962 Sold to A/S Vafos Bruk, Kragerø.
1969 Sold to A/S Oslo Sand & Bergsalt, Bekkestua. Registered
in Oslo. Renamed BEAVER.
1972 Superstructure, machinery and boiler removed by
Østfold Skipsopphugging, Greåker. Towed to Moss
for  conversion to a motor ship.
1975 Laid partly submerged at Sauøya near Halden.
1982
Sold 08/07 to Fekete & Co. A/S, Tønsberg for NOK 1.
1992 Deleted 17/07 as condemned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Kilde: DnV, Starke, Lloyd’s, Skipets fleetlister, Einar Onsøien, Bjørn Fretheim.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 13/06-2011 (RI/PS)

OSL30119320720002 BAMSE I. Bilde via Ragnar Iversen.