OSL30119390220001 DICTO. Bilde via boken “The Story of an Engine”.

 

1939 MS DICTO (2) (OSL301193902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods / motor ship, general cargo.

Off. no.:

5089831

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1939/01

Bnr (Sno):

523

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.600 tdw, 5.263 brt, 3.108 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 442,8’-Lbp: 426,0’-B: 56,8'-D: 29,3’-Dypg.: 26’00”.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

5 lasterom med 5 luker,
14 bommer,
14 vinsjer.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKCR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type Götaverken VG-6. 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 4.300 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.
Götaverkens første egenutviklede motor installert i et skip.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,5 knop. Bunkerskapasitet 1.500 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler), arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

Kontrakten kjøpt.
1938
Bygget som DICTO ved A/B Götaverken, Göteborg for E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Sjøsatt 26/11, navngitt av frk. Gerd Aaby.
1939 Ferdigstilt 31/01.
Oppbrakt 22/09 av den britiske marine i den engelske kanal. Tatt med inn til Ramsgate, England.
Frigitt 04/10 og fortsatte reisen til Rotterdam, Nederland.
1940 Holdt igjen i Sverige ved krigsutbruddet i april som en av de såkalte
Kvarstad-båtene”.
1941 DICTO og flere andre fartøyer ble fra 01/07 chartered av
British Ministry of War Transport (MOWT).
1942 I mars/april  ble det gjort et forsøk på å stikke fra Göteborg havn. Av 10 fartøy var det bare 2 som nådde frem til målet. Det var de to
B. P. NEWTON og LIND, begge tankere. DICTO var en av de to som vendte og kom uskadd tilbake til Gøteborg. De andre seks ble enten senket av tyskerne eller av eget mannskap.
1943 Ble ankret opp 17/01 i Rivöfjorden utenfor Göteborg. Skipet var klar til avgang ved første anledning. Ble senere beordret tilbake til Göteborg havn av svenske myndigheter, da de var redde for at skipet skulle bli angrepet av tyske stridskrefter i deres skjærgård. Ble liggende i Gøteborg til krigens slutt.
1945 Seilte 27/5 fra Gøteborg med kurs for Hull hvor hun ankom 28/05. Hun forlot Hull 19/08 og ble satt inn i regulær fart.
1946 Husmødre i Oslo losset tomatlast i mars.
1964 Solgt 22/10 for GBP 172.500 til Salamis Shipping (Panama) S. A. (N. Yiallouros), Piraeus, Hellas. Omdøpt til ONISILOS.
1970 Forlot 04/04 Diego Suarez, Colombia for Shanghai, China og hugging.
1971 Hugget i april.

 

 

History in English:

Contract bought.
1938
Built as DICTO at A/B Götaverken, Göteborg for E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Launched 26/11, name given by miss Gerd Aaby.
1939 Completed 31/01.
Seized 22/09 by the British navy in the English Channel. Brougth in to Ramsgate, England.
Released 04/10 and continued the voyage to Rotterdam, Netherlands.
1940 Kept back in Göteborg, Sweden upon outbreak of war in Norway in april. Became one of the famous Kvarstad-båtene”.
1941 DICTO and some other ships was 01/07 chartered by British Ministry of War Transport (MOWT).
1942 In March/April an attempt was made to escape from Göteborg. Out of 10 vessels, only two managed to arrive the destination. Those were the tankers
B. P. NEWTON and LIND. DICTO was one of the two returning to the port of Göteborg unharmed. The remaining six was sunk by the Germans or by their own crew.
1943 Moved 17/01 to anchorage in the Rivö-fjord outside Göteborg. The ship was in stand-by and ready to leave. Was directed by the Swedish authorities to go back Göteborg, as the Swedes was afraid of attack on the ship, while staying in Swedish waters. Continued her lay up mode until the end of the WWII.
1945 Sailed 27/05 from
Göteborg and arrived 28/05 at Hull, England. She left Hull 19/08 and began regular trading.
1946 Housewifes in Oslo discharged a cargo of tomatoes in March.
1964 Sold 22/10 for GBP 172.500 to Salamis Shipping (Panama) S. A. (N. Yiallouros), Piraeus, Greece. Renamed ONISILOS.
1970 Sailed 04/04 from Diego Suarez, Colombia for Shanghai, China and scrapping.
1971 Demolished in April.

 

 

             

Kilde: Starke, Lloyd’s, Einar Onsøien, DnV, Ragnar Iversen, Bjørn Fretheim.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Per Sundfær
Sist oppdatert: 22/02-2012 (RI/PS) 

OSL30119390220002 DICTOS hovedmotor på prøvestanden på A/B Götaverken.