OSL30119560220001 SVOLDER. Bilde via Knut Sætervik.

 

1956 MS SVOLDER (4) (OSL301195602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo

Off. no.:

5349746

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1956/07

Bnr (Sno):

468

Bygger (yard):

Lübecker Flender-Werke A. G., Lübeck, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 T Is

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.558 tdw, 8.858 brt, 4.928 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 478,1’-Lbp: 455,2’-B: 61,8'-D: 39,6’-Dypg.: 30’ 00”.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.)

5 lasterom med 5 luker.
18 bommer; 1 x 30t, 1 x 20t, 2 x 10t, 14 x 5t.
16 vinsjer.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LAVM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type MAN. 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl.
dim.: 700 x 1.200 mm. Totalt 6.000 BHK ved 125 o. min.
Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G.,
Augsburg, Vest-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop. Bunkerskapasitet 1.585 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.
1 x exh. Kjel (economiser) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1956 Bygget som SVOLDER ved Lübecker Flender-Werke A.
G., Lübeck, Vest-Tyskland for E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo.
Sjøsatt 15/03, levertt 06/07. Byggesum NOK 14.689.000.
1969 Solgt til A/S Berto (E. B. Aaby’s Rederi A/S), Oslo.
1970 Omdøpt 28/07 til HÖEGH SVOLDER under
tidscerteparti til Höegh’s West-Africa line.
1972 Tilbakelevert 17/08. Omdøpt til SVOLDER.
1974 Solgt 08/02 til Roman Empire Inc. (Clipper Ships Inc.),
Piraeus, Hellas. Omdøpt til ROMAN EMPEROR. Overlevert i
Grimstad.
1976 Solgt til Dracaena Shipping Corp., Panama. Omdøpt til
KHADIJAAN.
1980 Ankom 14/09 til Basrah, Irak fra Singapore. Ble
innestengt 23/09 da Irak stengte Shatt-al-Arab i krigen mot
Iran om råderetten over Shatt-al-Arab. Erklært som krigstap
og assurandørene overtok eierskapet.
1993 Solgt til indiske huggere. Slept fra Basrah i oktober og
ankom 04/11 til Alang, India. Huggingen begynte 17/11.

 

 

History in English:

1956 Built as SVOLDER at Lübecker Flender-Werke A. G.,
Lübeck, West Germany for E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo.
Launched 15/03, delivered 06/07. Building costs NOK
14.689.000.
1969 Sold to A/S Berto (E. B. Aaby’s Rederi A/S), Oslo.
1970 Renamed 28/07 to HÖEGH SVOLDER under timecharter
to Höegh’s West-Africaline.
1972 Reverted 17/08. Renamed SVOLDER.
1974 Sold 08/02 to Roman Empire Inc. (Clipper Ships Inc.),
Piraeus, Greece. Renamed ROMAN EMPEROR. Delivered in
Grimstad.
1976 Sold to Dracaena Shipping Corp., Panama. Renamed
KHADIJAAN.
1980 Arrived 14/09 to Basrah, Iraq from Singapore. Was
confined 23/09 when Iraq closed Shatt-al-Arab in the war with
Iran about the sovereignty over Shatt-al-Arab. Declared war
loss and insurers became owners.
1993 Sold to Indian breakers. Towed from Basrah in October
and arrived 04/11 at Alang, India. Demolition  began 17/11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Kilde: Starke, Lloyd’s, Einar Onsøien, Bjørn Fretheim, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppda
tert: 03/02-2014 (PS) 

OSL30119560220002 SVOLDER. Bilde fra Alex. Duncan via Einar Onsøien.

 

OSL30119560220003 SVOLDER. Bilde fra Thore M. Klaveness, Sandefjord.