OSL31619220320001 ROALD AMUNDSEN. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1922 DS/Flk ROALD AMUNDSEN (3) (OSL316192203)

 

Artikkel

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri / steam ship, whale processing vessel.

Off.no:

1117389

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1904/09

Bnr (Sno).:

523

Bygger (yard):

Russel & Co., Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Laboremus, Kristiania.

Disponent (manager):

T. Dannevig & Co., Kristiania

Klasse (Class).:

LR 100A1 Carrying whale oil in bulk.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.750 tdw, 3.872 brt, 2.665 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 360,0'–B: 49,1'–D: 25,3'.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCWF, LDJF etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 25”-42”-68”, slagl./stroke: 48”. 369 NHK (2.000 IHK). Bygget ved D. Rowan & Co., Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 x kullfyrte dampkjeler (coal fired steam boilers) hver med 3 fyrganger. Heteflate 6.980 ft². Arbeidstrykk 165 psi. Bygget av D. Rowan & Co., Glasgow, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

91 pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1904 Bygget som CAPE BRETON av Russel & Co., Port Glasgow, Scotland for Cape Breton SS. Co., Ltd. (Lyle Shipping Co. Ltd.), Greenock, Scotland. Sjøsatt 25/08, ferdigstilt i september.
1921 Solgt til Lyle Shipping Co. Ltd., Greenock.
1922 Solgt for NOK 597.000 til A/S Laboremus (T. Dannevig & Co.), Kristiania. Konvertert til hvalkokeri i Rotterdam, Nederland for NOK 769.872. Omdøpt til ROALD AMUNDSEN. Det ble installert 10 åpne koker og 18 presskjeler samt faste tanker for 28.000 fat hvalolje. Fanget med de 4 hvalbåtene GRANAT I, KRUTT, HARPUN II og KANON I på feltene ved Antarktis i alle sesonger mellom 1922 og 1936 unntatt 1926/27 da ekspedisjonen lå i opplag grunnet usikre konjunkturer.
1935 Fanget på Kongokysten med resultat 22.650 fat hvalolje og driftsoverskudd på NOK 381.795.
1936 Fanget i samme farvann med resultat 20.000 fat og nettooverskudd på NOK 341.179. Fangstbestyrerne mente at hvalbestanden burde få hvile noen år og et alternativ om å fange i Nordishavet ble ikke tatt til følge da hvalbestanden og værforholdene var for usikre.
Om høsten fikk fikk T. Dannevig tilbud om å kjøpe fangstkvoten til Laboremus, men etter en totalvurdering ble det besluttet å avvikle hvalfangsten og selge skipene.
1937
To kjøpere meldte seg, Leif Bryde, Sandefjord og A/S Labor, Kragerø. Solgt i mars sammen med de 4 hvalbåter for NOK 600.000 til Hvalfangerselskapet A/S Labor (F.Støren), Kragerø. Laboremus kjøpte aksjer i selskapet for  NOK 60.000. ROALD AMUNDSEN ble omdøpt til LABOR, mens hvalbåtene beholdt navnene.  Ekspedisjonen ble ikke den suksessen de hadde trodd, fangsten i Norskehavet utgjorde 9.862 fat olje og et driftsunderskudd på NOK 263.000 så det ble med denne ene sesongen. Grunnen til dette var "London-avtalen" av 1937 som fredet hval i visse områder i de nordlige hav. (Med dette startet og endte Kragerøs historie som hvalfangst by).
Selskapet ble oppløst og hvalbåtene solgt til den svenske marinen mens ROALD AMUNDSEN ble solgt til hugging.
1939
Forlot Sandefjord 07/07 for A. Ritscher, Hamburg, Tyskland for hugging.

 

 

History in English:

1904 Built as CAPE BRETON at Russel & Co., Port Glasgow, Scotland for Cape Breton SS. Co., Ltd. (Lyle Shipping Co. Ltd.), Greenock, Scotland. Launched 25/08, completed in September.
1921 Sold to Lyle Shipping Co. Ltd., Greenock.
1922 Sold for NOK 597.000 to A/S Laboremus (T. Dannevig & Co.), Kristiania. Converted to a whale processing vessel in Rotterdam, Netherlands for NOK 769.872. Renamed ROALD AMUNDSEN. 10 open cookers, 18 pressure cookers and tanks for 28.000 barrels whale oil was installed. She worked with the 4 whale catchers GRANAT I, KRUTT, HARPUN II and KANON I in the Antarctic fields all seasons between 1922 and 1936 excepting 1926/27 when they were laid up when the marked failed. Worked off Congo in 1935 and 1936.
1935 Catched Congo and produced 22.650 barrels whale oil and a operating profit of NOK 381.795.
1936 Catched in the same waters and produced 20.000 barrels oil and had a net profit of NOK 341.179. The expedition managers believed tha whale population was declining and that they should let the whales rest a few years. To catch in the Arctic Ocean was not approved since tha whale population and weather conditions was uncertain.  T. Dannevig was offered to buy the Laboremus whale quota but in the end they decided to terminate whaling and sell the the ships.
1937
Two buyers announced their interest, Leif Bryde, Sandefjord and A/S Labor, Kragerø. Sold in March with the 4 whalers for NOK 600.000 til Hvalfangerselskapet A/S Labor (F.Støren), Kragerø. Laboremus bought shares for  NOK 60.000. ROALD AMUNDSEN was renamed LABOR, but the whalers kept theirs.  The expedition was not the success they hoped for, the catch in the Northern waters produced 9.862 barrels whale oil and a operating surplus of NOK 263.000. This was the only season they catched. This was caused by the "London-agreement" of 1937 that protected whales in the northern seas. (This expedition began and ended the history of Kragerø as a home to whalcatchers).
The company was dissolved and the whalers sold to the Swedish Navy while ROALD AMUNDSEN was sold to breakers.
1939 Sailed from Sandefjord 07/07 for A. Ritscher, Hamburg, Germany for demolition.

 

 

             

Kilde: Boken ”La Oss Arbeide A/S Laboremus 1910 – 1990”, Starke, DnV, Anders B. Aaby,
Den Moderne hvalfangsts historie, Tønnessen.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Ragnar Iversen, Ulf W. Gustavsen.
Sist oppdatert: 02/06-2011 (SN/RI/UWG/PS)


 

OSL31619220320002 ROALD AMUNDSEN i isen. Bilde via Harald Fevang.

 

OSL31619220320003 ROALD AMUNDSEN og KANON I i 1924. Bilde via Ragnar Iversen.

 

 

OSL31619220320004 ROALD AMUNDSEN og KANON I i 1924. Bilde via Ragnar Iversen.