OSL36019890320001 FRIDTJOF NANSEN. Bilde fra Ragnar Iversen.

 

1989 MS FRIDTJOF NANSEN (OSL360198903)

 

LINK

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjerbåt
motor ship, passenger liner

Off.no (IMO):

5383304

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1948/02

Bnr (Sno):

611

Bygger (yard):

AB Gøtaverken, Gøteborg

Eier (owner):

Neptunas Rex Enterprises, Panama

Disponent (manager):

Wind Management A/S (Lars Krogh & Co.), Oslo

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.700 tdw, 12,165 brt

Dimensjoner (size):

L: 160,08 mtr (525'2") - B: 21,04 mtr (69'0") - dypg.: 7,90 m (25' 11")

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Diverse:

Bygget for 390 passasjerer

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 × dieselmotor, Götaverken. Hver 2-takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: xxx. Totalt 12.000 BHK (8,900 kW). Bygget av A/B Gøtaverken, Gøteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

17,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1946 Sjøsatt og navngitt 09/09.
1948 Ferdigbygget som passasjer skip STOCKHOLM ved A/B Gøtaverken, Gøteborg for Svenska Amerika linjen. Ferdigstillet 07/02-1948, og i fart fra 21/02-1948. Hun var bemannet med en besetning på 220 personer.
1953 Forlenget og ombygget til å ta 580 passasjerer.
1955 Stabilisatorer blir montert for å motvirke sjøgang på Nord-Atlanter seilingene.
1956 Den 25/07-1956 kolliderer med passasjerskipet ANDREA DORIA i tykk tåke på kysten utenfor Nantucket. Kollisjonen ble en av verdens største ulykker mellom passasjerskip.
1960 Solgt til VEB Deutsche Seereederei (Øst-Tyske stat), Øst-Tyskland 03/01-1960. Omdøpt til VOLKERFREUNDSCHAFT.
1985 Overdratt til Neptunas Rex Enterprises, Panama. Navnet redusert til VOLKER og lagt opp i Southampton, England
1986 Innleid av Wind Management AS, Oslo for å benyttes til asylmottak på Oslo havn. Omdøpt FRIDTJOF NANSEN.
1989 Solgt til italienske eiere, StarLauro, og tauet til Genova, Italia. Da byen Genova er ANDREA DORIAS hjemby, ble hun kalt for dødsskipet i avisene. Hun ble fornyet fra vannlinjen og opp til å stå frem som et moderne cruiseskip. Nytt fremdriftsmaskineri installert: 2 x dieselmotorer, Wartsila 16V32, 14.300 BHK (10.700kW). Beregnet fart til 19,0 knop.
1993 Omdøpt ITALIA I.
1994 Ferdigstillet og med plass til 556 passasjerer, overtatt av Nina Cia. di Navigazione, Genova som operatører og eiere. Omdøpt ITALIA PRIMA.
1998 Altur Tourist overtar som operatører. Omdøpt VALTUR PRIMA.
2001 Lagt i opplag på Cuba.
2002 Solgt til Festival Cruises, Napoli, Italia. Omdøpt til CARIBE.
2004 Solgt til Nina SpA. (Festival Shipping). I opplag.
2005 Solgt 06/01 til CIC Classic International Cruises S. A. (Arcalia Shipping Co. Ltd), Lisboa, Portugal. Omdøpt til ATHENA. Senere registrert på Kypros.
2008 Solgt 08/10 til First Quality Cruises Inc. (World Cruises Agency), Lisboa, Portugal.
I desember, angrepet av pirater i Aden-bukta. Klarte å unnslippe ved hjelp av eget mannskap og et amerikansk militærfly. Hun fortsatte sin ferd mot Australia.
2013 Solgt til Islands Cruises Transportes Maritimos Ltda, Lisboa. Omdøpt til AZORES.
2016 Omdøpt til ASTORIA.

 

 

History in English:

1946 Launched and named 09/09.
1948 Completed as passenger liner STOCKHOLM by A/B Gøtaverken, Gøteborg for Svenska Amerika linjen. Completed 07/02, and in service from 21/02. She had a manning of 220 persons.
1953 Lengthened and re-constructed for 580 passengers.
1955 Stabililizers mounted to increase comfort during bad weather on North-Atlantic passage.
1956 On 25/07-1956 she collided with the Italian passenger-liner ANDREA DORIA in heavy fog off the coast of Nantucket. The collision was the biggest accident in the world up to then, between two passenger liners.
1960 Sold to VEB Deutsche Seereederei (East-German Government), East-Germany 03/01. Renamed VOLKERFREUNDSCHAFT.
1985 Taken over by Neptunas Rex Enterprises, Panama. Name shortened to VOLKER. She was laid up in Southampton, England
1986 Hired by the company Wind Management AS, Oslo for use as refugee accommodation in the port of Oslo. Renamed FRIDTJOF NANSEN.
1989 Sold to Italian buyer, StarLauro, and towed to Genova, Italy. As Genova was the home port of ANDREA DORIA, she was called the ship of death in the Italian newspapers. She was stripped down to the waterline and rebuilt to stand as a modern cruise liner.
New propulsion machinery installed: 2 x diesel engines from Wartsila of Finland, 16V32, 14.300 BHK (10.700kW). Service speed of 19,0 knots.
1993 Renamed ITALIA I.
1994 Completed with an accommodation facility for 556 passengers. Taken over by the Nina Cia. di Navigazione, Naples, Italy as operator and owners. Renamed ITALIA PRIMA.
1998 Altur Tourist took over as operator. Renamed VALTUR PRIMA.
2001 Laid up at Cuba.
2002 Sold to Festival Cruises, Naples. Renamed CARIBE.
2004 Sold to Nina SpA.(Festival Shipping). Still laid up.
2005 Solgt 06/01 til CIC Classic International Cruises S. A. (Arcalia Shipping Co. Ltd), Lisboa, Portugal. Omdøpt til ATHENA. Later registered at Cyprus.
2008
Solgt 08/10 til First Quality Cruises Inc. (World Cruises Agency), Lisboa.
2008
In December, attacked by pirates in the Bay of Aden. Managed to escape by means of her own crew and an American military plane. She continued her voyage for Australian waters.
2013 Sold to Islands Cruises Transportes Maritimos Ltda, Lisboa. Renamed AZORES.
2016 Renamed ASTORIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.ssmaritime.com, DnV, Starke, Lloyd’s, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Ragnar iversen
Sist oppdatert: 01/08-2016 (RI/PS)