OSL42319160220001 SCOTTISH GLENS. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1916 Fullrigger SCOTTISH GLENS (OSL423191602)

 

 

 

 

 

 

Type

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full rigged, iron hull.

Off.no:

1091205

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1885/04

Bnr (Sno).:

225

Bygger (yard):

Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England.

Eier (owner):

A/S Dovrefjell, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.200 tdw, 2.194 brt, 1.977 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 279,6’-B: 40,4’-D: 24,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCLN/KDQG

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
A. Andersen 1910-12,
A. I. T. Hansen 1912-14,
Alex. Hansen 1914-16,
C. A. Danielsen 1916-18.

 

 

Historikk:

1885 Bygget som SCOTTISH GLENS ved Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for W. H. Ross & Co., Liverpool, England. Ferdigstilt i april.
1898 Solgt til G. Windram & Co., Liverpool.
1910 Solgt i mars til A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1916 Solgt i september til A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad), Brevik.
1917 I mai solgt til A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad), Kristiania. I august overført for NOK 850.000 til A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1918 Mistet riggen 20/10 i posisjon 37.10N-59.41V mens hun var på reise fra Newport News, VA, USA til Rio de Janeiro, Brasil med kull. Satte opp nødrigg. Ankom 26/12 til Barbados.
1919 Kondemnert i januar. Assurandøren overtok vraket.
1920 Solgt “as is” til A/S Hasle, Kristiania. Innleid taubåt ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam, Nederland) slepte skroget til Baltimore, MD, USA for en kullast for Malmö, Sverige. Lasten ble losset i Malmö etter en vellykket reise over Atlanteren. Taubåtleien ble betalt med NOK 135.000. Ankom Stettin, Tyskland 29/1 for reparasjon og ombygging.
1921 Solgt i mars til Sigvart Rasmussen, Haugesund.
1922 Ferdig ombygget til motorskip ved Vulcan Werke A/G, Stettin. 2 x dieselmotorer, Atlas. Hver 2-takt/enkeltv., 4-sylinder, syl. dim.: 260 x 530 mm koblet til hver sin propell. Totalt 720 BHK (284 NHK). Bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sverige.
Ny tonnasje: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt. Loa.: 284,6’.
Satt i drift i stykkgodsfart som MS HAUGAR.
1923 I Liverpool, England 06/09. Avgår 15/11 Liverpool for Stockholm.
1926 Selskapet skifter navn til Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 I Haugesund.
1928 Solgt i mars til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Ombygget til hvalkokeri ved Hølens Verft, Larvik og utstyrt med tanker for hvalolje. På hvalfangst i Nordishavet.
1929 Sendt på hvalfangst i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var Leif Bryde. Sesongene i Nordishavet varte normalt fra mai til august/september. 03/10 i Sandefjord.
1930 I januar i opplag frem til sesongen begynner. Fanget også denne sesongen i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var også denne gang Leif Bryde.
Flk HAUGAR og hvalbåtene ankommer Sandefjord 15/09. Kokeriet gikk til Framnæs Mekaniske Værksted for dokking 02/10. Dokkes ut 11/10 og går til opplagsplassen 17/10.
1931 I opplag i Sandefjord denne sommeren. Solgt i desember til Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Solgt i desember til Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra), Oslo. Registrert i Oslo. Benyttet til hvalfangst i Nordishavet.
1933 Går i dokk i Sandefjord i april. HAUGAR avgår Sandefjord 06/05. O. A. Halvorsen, Oslo inn som enedisponent i A/S Haugar fra 22/06. Fanger i Nordishavet med hvalbåtene SØRKAP, NORDKAP og ØSTKAP. Bestyrer var Andr. Ingebrigtsen. I fangst i Sydishavet under sesongen 1933/34
1934 Ankommer Sandefjord for reparasjon og dokking 02/05. Forlater verkstedet og Sandefjord 05/05. Også denne sesongen i Nordishavet. Denne gang med fire hvalbåter og Andr. Ingebrigtsen som bestyrer. Solgt til Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo. Samme navn.
1935 Starter hvalfangst på hvalfeltene utenfor Kongo og Gabon med hvalbåtene W. BARENTS, VESTKAP og ØSTKAP. ØSTKAP forliste 04/08. Sesongen ble avsluttet 28/10.
1936 Fanger på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG II, HAUG III og VESTKAP.
1937 Fanger på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG I, HAUG II, VESTKAP og SØRKAP. G. Ingebrigtsen var bestyrer.
1938 Hvalfangerselskapet Haugar A/S
oppløst og Anders Jahre, Sandefjord ble managers av skipet 29/07. Ombygget til tankskip.
1939 Solgt til Anders Jahre, Sandefjord i mai. Dokksettes på Framnæs Mekaniske Værksted 07/08 til 11/08. Ankommer igjen verkstedet 27/10 for ny dokking frem til 01/11. I desember overført til selskapet Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre), Sandefjord Forhaler fra verkstedet 07/12 og forlater Sandefjord 17/12.
1940 Ankommer Framnæs Mekaniske Værksted 21/02. Avgår 01/03. Solgt i mars til Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom, disponent), Venezia, Italia. Ankommer Framnæs Mekaniske Værksted 14/03. Dokksettes 18/03 til 21/03. Avgår verksted og Sandefjord 30/03 som motor tanker ARCA.
1942 Torpedert og senket 26/10 av den britiske ubåten HMS TAKU i Egeerhavet 9 nm sør av Chios, Hellas mens hun var på reise fra Istanbul, Tyrkia til Leros, Hellas.

 

 

History in English:

1885 Built as SCOTTISH GLENS at Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for W. H. Ross & Co., LiverpoolEngland. Completed in April. Tonnage 2.116 brt.
1898 Sold to G. Windram & Co., Liverpool.
1910 Sold in March to A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1916 Sold in September to A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad), Brevik.
1917 In May sold to A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad). In August, transferred for NOK 850.000 to A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania (Oslo).
1918 Lost 20/10 the rig in position 37.10N-59.41W while on a voyage from Newport News, VA, USA to Rio de Janeiro, Brazil with coal. Put up an emergency rig. Arrived 26/12 at Barbados.
1919 Condemned in January. The wreck is taken over by the insurers.
1920 Sold “as is” to A/S Hasle, Kristiania. The new owner hired a tug, the ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam, Netherlands) to tow the hull to Baltimore, MD, USA to load coal for Malmö, Sweden. Cargo discharged in Malmö after a successful ocean crossing. The tug company is paid NOK 135.000 for the service.
Arrived 29/11 at Stettin, Germany for repairs and conversion.
1921 Sold in March to Sigvart Rasmussen, Haugesund.
1922 Completed conversion and repairs. Converted to a motor ship at Vulcan Werke A/G, Stettin. 2 x diesel engines, type Atlas Diesel, 2-cycles/single acting, 4-cylinders, cyl. dim.: 260 x 530 mm, driving 2 propellers installed. Total 720 BHP (284 NHP). Built by A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sweden.
New tonnage: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt. Loa: 284,6’.
Began trading as general cargo MV HAUGAR.
1923 In Liverpool 06/09. Leaving Liverpool for Stockholm, Sweden 15/11.
1926 Company name changed to Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 In Haugesund, Norway.
1928 Sold in March to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Converted to whale processing factory ship at Hølens Verft, Larvik. Re-constructed to carrying whale oil in bulk. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1929 Used for whaling in the Arctic Ocean with the catchers ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde was the whaling manager. The whaling season in the Arctic was usually between May to August/September. In Sandefjord 03/10.
1930 In layup in January until the season begin. Also this season on whaling in the Arctic Ocean with the catchers ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde again as whaling manager. Flk HAUGAR and her catchers arrived 15/09 at Sandefjord. The factory went to the repair yard Framnæs Mekaniske Værksted for docking on 02/10. Leaving dock on 11/10 and proceed to the storage on 17/10.
1931 Laid up in Sandefjord this summer. Sold in December to Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Sold in December to Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra), Oslo. Registered in Oslo. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1933 Dry docking in April. HAUGAR left Sandefjord 06/05. O. A. Halvorsen, Oslo became 22/06 sole manager. Whaling in the Arctic Ocean with the catchers SØRKAP, NORDKAP and ØSTKAP. Andr. Ingebrigtsen as whaling manager.
Moving to the Antarctic Ocean for whaling the season of 1933/34.
1934 Also this season on whaling in the Arctic Ocean. This time with four catchers and Andr.
Ingebrigtsen as manager. Sold to Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo. Same name.
1935 Began whaling outside Congo with the catcher W. BARENTS, VESTKAP and ØSTKAP. ØSTKAP foundered 04/08. The whaling season ended 28/10.
1936 Whaling outside Congo with the catcher HAUG II, HAUG III and VESTKAP.
1937 Whaling outside Congo with the catcher HAUG I, HAUG II, VESTKAP and SØRKAP. G. Ingebrigtsen as manager.
1938
A/S Haugar was dissolved and Anders Jahre, Sandefjord became manager 29/07. Converted to oil tanker.
1939 Sold in May to Anders Jahre, Sandefjord. In December transferred to Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre), Sandefjord.
1940 Sold in March to Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom, managers), Venezia, Italy. Renamed ARCA.
1942 Torpedoed and sunk 26/10 by the British submarine HMS TAKU 9 nm South of Chios, Greece in the Aegean Sea while she was on a voyage from Istanbul, Turkey to Leros, Greece.

 

             

Kilde: Olsen & Ugelstad 1915-1965, Skipet nr 4-1989, warsailors.com, DnV, Lloyds, Starke,
Tormod Ringdal.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Per Sundfær og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 25/01-2017 (UWG/SN/RI/PS) 

OSL42319160520002 SCOTTISH GLENS som HAUGAR i opplag i Fjellvik. Utsnitt av postkort utlånt av Anders Christiansen.