OSL22018820120001 KONG RING. Bilde via NMM.

 

1882 DS KONG RING (1) (OSL220188201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

Off. nr.:

5616210

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1882/09

Bnr (Sno).:

31

Bygger (yard):

Kockums Werkstad, Malmö, Sverige.

Eier (owner):

Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania.

Disponent (manager):

Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.055 tdw, 1.125 brt, 699 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 223,8’-B: 30,2’-D: 22,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HFGK / MTNV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 30,9’’–53,6’’, slag/stroke: 29,2’’. 126 NHK. Bygget av Kockums Werkstad, Malmö, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler, (boilers). Bygget av Kockums Werkstad, Malmö, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som KONG RING av Kockums Werkstad, Malmö, Sverige for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. Sjøsatt 15/04, ferdigstilt i september. Byggekostnad NOK 324.807 Satt in på Hamburg ruten.
1899 Nye kjeler installert:
2 dampkjeler, hver med dim.: 11,3’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Samlet heteflate 2.312 ft2. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Aker mekaniske Værksted, Kristiania.
1903 Sank i november etter kollisjon med et tysk skip i Elben, Tyskland. Hevet og reparert. Etter en langvarig rettsak fik rederiet erstatning på ca. NOK 41.000.
1913 Omdøpt til KONG SVERRE i mars.
Solgt i juni for NOK 165.982 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til ARA.
1917
Kom i brann 17/06 utenfor Herøya, Porsgrund på reise fra Menstad til Trondheim med ammonium nitrat og tomtønner. Satt på land. Kondemnert. Vraket solgt til Chr. S. Hansen & Otto Rasmussen, Porsgrund. Tatt til Langesunds Mek. Verksted, Langesund for reparasjon og ombygging til rent lasteskip.
1919 Tilbake i fart i november som FRISK II for Dampskibsselskabet A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania.
Ny tonnasje: 1.600 tdw, 1.233 brt, 722 nrt.
1927 Solgt i mars til Dampskibsselskabet A/S Frisk (S. Halvorsen), Brevik.
Videresolgt i august til Skibs-A/S Sailor (Odd I. Loennechen), Tønsberg. Omdøpt til SAILOR.
1927
Solgt i november for NOK 60.000 til F. Feld, Canton, China. Straks videresolgt til Kwangtung Government - Navy Department, Canton. Omdøpt til HOI SHUI.
Videre skjebne ukjent. kan ikke bli funnet i registrene etter 1930.

 

 

 

Fra sjøforklaringen 1917:
D/S »Ara« (H.F.G.K.) av Bergen, avgik 14. juni fra Menstad (Porsgrund) med en ladning ammonium nitrat bestemt for Trondhjem. Skibet var ved avgang i fuld sjødygtig stand, men straks efter Porgrundsbroen var passert opdagedes brand i forskibet.
Slukningsforsøk blev øieblikkelig foretat; men ilden grep om sig og da det viste sig at slukningsarbeidet var forgjæves blev skibet landsat og forladt av besætningen i skibets baate. I løpet av nogen timer var »Ara« totalt ødelagt av ilden.
        Sjøforklaring i Porsgrund 16. juni. Av denne fremgik at lasten var indtat under styrmændenes kontrol og om natten hadde mandskapet holdt vagt. At branden skyldes selvantændelse i lasten ansees for udelukket, hvorfor det maa antages at en fiendtligsindet person har faat anledning til at smugle brandbombe eller en helvedesmaskine ombord og at dette er aarsak til ulykken.
Henlagt.

 

 

History in English:

1882 Built as KONG RING by Kockums Werkstad, Malmö, Sweden for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. Launched 15/04, completed in September. Building costs NOK 324.807. Put in service on the Hamburg route.
1899 New boilers installed: 2 boilers, each with dim.: 11,3’ x 9,5’ and 2 furnaces. Total heating surface 2.312 ft2. Working pressure 80 psi. Built by Aker mekaniske Værksted, Kristiania.
1903 Sank in November after collision with a German vessel in Elbe, Germany. Refloated and repaired. After a prolonged legal procedure was about NOK 41.000 paid in compensation.
1913 Renamed KONG SVERRE in March.
Sold in June for NOK 165.982 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed ARA.
1917
Caught fire 17/06 off Herøya, Porsgrund whilst on a voyage from Menstad to Trondheim with ammonium nitrate and empty drums.
Beached and condemned. The wreck sold to Chr. S. Hansen & Otto Rasmussen, Porsgrund. Taken to Langesunds mekaniske Verksted, Langesund for repairs and converting to pure cargo vessel.
1919 Back in trade in November as FRISK II for Dampskibsselskabet A/S Frisk (Harald Boe), Kristiania.
New tonnage: 1.600 tdw, 1.233 grt, 722 nrt.
1927 Sold in March to Dampskibsselskabet A/S Frisk (S. Halvorsen), Brevik.
Re-sold in August to Skibs-A/S Sailor (Odd I. Loennechen), Tønsberg. Renamed SAILOR.
Re-sold in November for NOK 60.000 to F. Feld, Canton, China. Shortly after re-sold to Kwangtung Government - Navy Department, Canton. Renamed HOI SHUI.
Subsequent fate unknown. Vessel could not be traced in 1930.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke boka 100 år i Rutefart 1854-1954, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.,
Norsk Sjøulykkestatistik 1917.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 07/11-2021 (SN)