OSL22018830120001 KONG DAG. Bilde via digitalmuseum.

 

1883 DS KONG DAG (1) (OSL220188301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjerer
steam ship, general cargo/passengers.

Off. nr.:

5616371

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1883/05

Bnr (Sno).:

303

Bygger (yard):

Lindholmens Werkstad, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania.

Disponent (manager):

Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

750 tdw, 972 brt, 614 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 207,0’-B: 29,7’-D: 21,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 40 på 1. klasse & 18 på 2. klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDBG / LFXA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 32,1’’–58,5’’, slag/stroke: 35,1’’. 165 NHK. Bygget av Lindholmens Werkstad, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler, (boilers), hver med dim.: 11,8’ x 9,7’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Lindholmens Werkstad, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1881 Kontrahert.
1883
Bygget som KONG DAG av Lindholmens Werkstad, Göteborg, Sverige for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. Sjøsatt mai, ferdigstilt i mai. Byggekostnad NOK 300.000. Satt in på Le Havre-ruten.
1889 Solgt i august for NOK 310.983 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til MERCUR.
1902
Ombygget og modernisert. Maskinen ombygget til 1.040 NHK. Nye kjeler installert:
2 dampkjeler, hver med dim.: 12,0’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av John Dickinson & Sons Ltd, Middlesbrough, England. Ny tonnasje 985 brt, 569 nrt.
1906 Grunnstøtte ved Stangen i Vatlestraumen. Omfattende reparasjon med nye dekkssalonger. Sertifikat for 33 på 1. klasse, 13 på 2. klasse & 6 på 3. klasse.
1919 Grunnstøtte 22/10 ved Nord-Leksa. Passasjerer og mannskap kom seg i land før skipet kantret og sank. Losen fikk NOK 100 i bot for uaktsom navigering. Kapteinen fikk NOK 50 i bot for å ha forlatt brua.
1920 Brakt flott 27/07. Kjøpt 16/09 for NOK 110.00 av assurandørene og reparert ved Mjellem & Karlsen, Bergen. Ny dampmaskin installert:
1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 19,0’’–32,0’’–52,0’’, slag/stroke.: 33,0’’. 154 NHK. Bygget av Akers mekaniske Værksted, Kristiania.
1921 Tilbake i fart.
1939 Solgt i januar til Einar Cook, Bergen. Rigget ned til lekter.
Videresolgt for NOK 30.000 til Kristiania-Portland Cementfabrik, Slemmestad/Oslo. Omdøpt til ELSE.
1951
Solgt til Johan Nilsen, Fredrikstad.
1952 Solgt til Belgia for hogging.

 

 

History in English:

1881 Contracted.
1883 Built as KONG DAG by Lindholmens Werkstad, Göteborg, Sweden for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Kristiania. Launched in May, completed in May. Building costs NOK 300.000. Put in service on the Le Havre route.
1889 Sold in August for NOK 310.983 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed MERCUR.
1902 Rebuilt & modernized. The engine rebuilt to 1.040 NHP. New boilers installed: 2 boilers, each with dim.: 12,0’ x 10,5’ and 2 furnaces. Working pressure 80 psi. Built by John Dickinson & Sons Ltd, Middlesbrough, England. New tonnage 985 grt, 569 nrt.
1906 Stranded at Stangen in Vatlestraumen. Comprehensive repairs with new deck saloons. Certificate for 33 on 1. class, 13 on 2. class & 6 on 3. class.
1919 Stranded 22/10 at Nord-Leksa. Passengers and crew rescued to shore before she capsized and sank. The pilot fined NOK 100 for carless navigation. The master was fined NOK 50 for leaving the bridge.
1920 Refloated 27/07. Purchased 16/09 from the insurance for NOK 110.000 and repaired by Mjellem & Karlsen, Bergen. New steam engine installed:
1 steam reciprocating, triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 19,0’’–32,0’’–52,0’’, slag/stroke.: 33,0’’. 154 NHP. Built by Akers mekaniske Værksted, Kristiania.
1921 Back in service.
1939 Sold in January to Einar Cook, Bergen. Converted to a barge.
Re-sold for NOK 30.000 to Kristiania-Portland Cementfabrik, Slemmestad/Oslo. Renamed ELSE.
1951 Sold to Johan Nilsen, Fredrikstad.
1952 Sold to Belgium for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke boka 100 år i Rutefart 1854-1954, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/11-2021 (SN)