Mangler bilde.

 

1916 DS SOLSTAD (3) (OSL302191601)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5604077

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1916/06

Bnr (Sno):

289

Bygger (yard):

Sunderland Shipbuilding Co. Ltd, South Dock, Sunderland, England.

Eier (owner):

D/S A/S Solstad, Kristiania.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co., Lysaker, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.147 brt, 2.575 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 363,8’-B: 50,8’-D: 25,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MNQG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. dim.: 25,0”–42,0”–68,0”, slag/stroke 45,0”. 336 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,3’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1916 Bygget som SOLSTAD ved Sunderland Shipbuilding Co. Ltd, South Dock, Sunderland, England for D/S A/S Solstad (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Kristiania. Sjøsatt 18/04, levert i juni.

1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

Torpedert og senket 05/04 av den tyske ubåten U 63 (Kapitänleutnant Otto Schultze) i posisjon 30.40N-21.15Ø, sør for Hellas. Lasten besto av 78.685 sekker hvete lastet i Melbourne, Australia for Livorno, Italia. På ettermiddagen kom kapteinen opp på broa for å løse av 2. styrmann for kaffe da han så en torpedo komme og treffe babord side. Alle gikk i båtene men en av de kantret. Ubåten kom opp og tyskerne hjalp til med å få livbåten på rett kjøl. Mannskapet fikk ikke gå om bord og hente eiendeler men tyskerne tok hva de fant før de senket henne. Mannskapet kom inn til Marathos, Kreta, Hellas ett døgn senere.
Forsikret for NOK 3.500.000.

 

 

History in English:

1916 Built as SOLSTAD at Sunderland Shipbuilding Co. Ltd, South Dock, Sunderland, England for D/S A/S Solstad (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Kristiania. Launched 18/04, delivered in June.

1917 In January the Germans began a hostile U-boat war against Great Britain. The 9th of January the Emperor and the Imperial Chancellor approved plans of beginning a new unlimited U-boat war. The 31st of January the German government sent a note to neutral nations, telling that all ships within a given area round the British Isles, France, Italy and the Eastern part of the Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

Torpedoed and sunk 05/04 by the German submarine
U 63 (Kapitänleutnant Otto Schultze) in position 30.40N-21.15E, south off Greece. The cargo was 78.685 bags of wheat loaded in Melbourne, Australia for Livorno, Italy. When the captain came to the bridge in the afternoon to relieve the 2. Officer for coffee, he saw a torpedo coming and hit the port side. The crew went into the lifeboats but one of them overturned. The submarine came to the surface and they helped righting the boat. The crew was refused going aboard to collect things personal but the Germans took what they wanted before sinking the ship. The crew came to Marathos, Crete, Greece one day later.
Insured for NOK 3.500.000.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 2/86, Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/08-2014 (PS/SN)