M/S ”CASTLEVILLE og M/S ”FRANCISVILLE”
(OJB fra FamnæsNytt)

        I februar 1939 inngikk rederiet A. F. Klaveness & Co, Oslo kontrakt på bygging av to søsterskip – linjebåter på hver 9000 tons dødvekt og med servicefart på 15,5 knop. Første skip skulle leveres 15. november 1940 og det andre 30. april 1941. De to skipene var byggenummer 126 og 127, henholdsvis M/S ”Castleville” og ”Francisville”. Om levering ville skjedd etter planen ville ”Castleville” være det største skip bygget i Norge til da. Da krigen kom til Norge gjorde verkstedet meget lite for å bygge skipene ferdig. ”Castleville” ble rekvirert av tyskerne i mars 1941 og ble sjøsatt 25. november samme år. På tross av press fra tyskerne ble skipet ikke levert verken i 1942 eller 1943 og det meste av 1944. Arbeidene ble sabotert etter beste evne. Mot slutten av 1944 beordret tyskerne skipet til Oslo for ferdiggjørelse, og 17 mann fra verkstedet ble tvunget til å følge med skipet til Oslo for å gjøre det ferdig. Under navnet ”Darss” ble skipet satt i fart av tyskerne 17. desember 1944, men gikk på en mine i dansk farvann og ble satt ut av spill noen uker etter det ble satt i fart.
        Senere kom skipet i miserabel forfatning tilbake til Framnæs, og 3. desember 1946 var det klart for å seile i Stillehavet hvor det gikk for Klaveness inntil 1962.

”Francisville” ble først sjøsatt 28. november 1946 og levert i februar 1948. I 1963 ble skipet solgt etter tjeneste i Stillehavet. Begge skip endte sine dager i Kaohsiung på Taiwan.