OSL30319460120001 SLOTTERØY som SELJE.

 

1946 DS SLOTTERØY (OSL303194601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.

Off. nr.:

5331399

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1943/04

Bnr (Sno).:

112

Bygger (yard):

Porsgrunds mekaniske Verksted, Porsgrunn.

Eier (owner):

Den Norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo.

Disponent (manager):

A. O. Andersen Eftf. Shipping, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.280 tdw, 906 brt, 524 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 216,7’-B: 33,3’-D: 15,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

10 lastetanker; 5 sb-5 bb.
3 lossepumper med samlet kapasitet 200 m³/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLKK / JXTJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin, (steam reciprocating) compound. 2-sylinder,
syl. diam.: 13,8"–27,6", slag/stroke: 27,6", samt 1
lavtrykksturbin med utveksling & hydraulisk kobling til
propellakselen. 140 NHK. Bygget ved  Porsgrunds
mekaniske. Verksted, Porsgrunn.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen; hver 35 kW.
1 dieselgen. (Nød)23 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

70kW/110VDC.

Kjeler (boilers):

1 vannrørs dampkjele med overheter. Heteflate 2.120 ft².
Arbeidstrykk 235 psi. Bygget av A/S Kværner Brug, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1940 Kontrahert av Tankrederei C. W. Hanson, Hamburg-Blankenese, Tyskland.
Bygget som DT
UTVAER av Porsgrunds mekaniske Verksted, Porsgrunn for Die Deutsche Kriegsmarine (Admiral Norwegen).
1943 Ferdigstilt i april.
1945 Overtatt i mai av Den Norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo. Omdøpt til SLOTTERØY.
Sverre Ditlev-Simonsen, Oslo ble managers.
1946 A. O. Andersen Eftf. Shipping, Oslo ble managers i januar.
1951 Kongelige Norske Marine ble managers.
1955 Solgt i mai til D/S A/S Slotterøy (Chr. Bartz-Johannesen & Ferdinand Meyer), Bergen.
1956 Solgt i oktober til Skibs-A/S Selje (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.
1957 Ombygget til motorskip. Dampmaskineri fjernet. 1 ny dampkjel installert med arbeidstrykk 150 psi.
Installert dieselmotor: MWM. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 320 x 480 mm. 1.050 BHK ved 375 o. min. Bygget av Motoren-Werke-Mannheim A.G., Mannheim, Tyskland. Satt i fart som SELJE
.
1960 Solgt i august til Partrederiet Thuntank VI (Helge Källsson), Lidköping, Sverige. Omdøpt til THUNTANK VI.
1962 Solgt i august til A/S Lemkuhl, Oslo. Omdøpt til SKODVIK.
1964 Forlenget i desember med 39,2’ ved Kristiansand mekaniske Verksted, Kristiansand. Ny tonnasje: 1.610 tdw, 1.134 brt, 587 nrt. Nye mål: Loa: 256,4’-Lbp: 239,2’-D: 15,9’-Dypg.: 14’ 3¼’’.
1965 Solgt i april til Rederi-I/S Nordtank I (N. B. Terkildsen), Århus, Danmark. Omdøpt til LAURA TERKOL
.
1970
Overtatt i april av I/S Nordtank & Terkildsen A/S (N. B. Terkildsen), Århus, Danmark.
1972 Solgt i desember til
Sameiet Fjordoil (Johan A. Scheele A/S), Fredrikstad. Omdøpt til FJORDOIL.
1974 Nedrigget til tanklekter. Omdøpt til FJORDTANK.
1983 Hogget i Landskrona, Sverige.

 

 

History in English:

1940 Ordered by Tankrederei C. W. Hanson, Hamburg-Blankenese, Germany.
Built as ST
UTVAER at Porsgrunds mekaniske Verksted, Porsgrunn for Die Deutsche Kriegsmarine (Admiral Norwegen).
1943 Completed in April.
1945 Taken over in May by Den Norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo. Renamed SLOTTERØY.
Sverre Ditlev-Simonsen, Oslo became managers.
1946 A. O. Andersen Eftf. Shipping, Oslo became managers in January.
1951 Kongelige Norske Marine became managers.
1955 Sold in May to D/S A/S Slotterøy (Chr. Bartz-Johannesen & Ferdinand Meyer), Bergen.
1956 Sold in October
to Skibs-A/S Selje (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.
1957 Converted to a motor vessel. Steam machinery removed. 1 new boiler with work pressure 150 psi installed.
Installed diesel engine, MWM. 4-stroke/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 480 mm. 1.050 BHK at 375 rpm. Built by Motoren-Werke-Mannheim A.G., Mannheim, West Germany. In service again as SELJE.
1960 Sold in August to P/R Thuntank VI (Helge Källsson), Lidköping, Sweden. Renamed THUNTANK VI.
1962 Sold in August to A/S Lemkuhl, Oslo. Renamed SKODVIK.
1964 Lengthened in December with 39,2’ at Kristiansand mekaniske Verksted, Kristiansand. New tonnage: 1.610 tdw, 1.134 grt, 587 nrt. New measurements: Loa: 256,4’-Lbp: 239,2’-D: 15,9’-Draught: 14’ 3¼’’.
1965 Sold in April to Rederi-I/S Nordtank I (N. B. Terkildsen), Århus, Denmark. Renamed LAURA TERKOL.
1970 Taken over in April by I/S Nordtank & Terkildsen A/S (N. B. Terkildsen), Århus, Denmark.
1972 Sold in December to Sameiet Fjordoil (Johan A. Scheele A/S), Fredrikstad. Renamed FJORDOIL.
1974 Converted to a barge. Renamed FJORDTANK.
1983 Broken up at Landskrona, Sweden.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, skipet 2/1985 ved Per H. Kjærvik og Per Alsaker.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 08/04-2022 (SN/PS)