Belships Co. Ltd Skibs-A/S
CHRISTEN SMITH OG BELSHIP CO. LTD.
Av Hans Pedersen. Publisert i Skipet nr. 4/1984.


        Ett av de gyldne blad i norsk skipsfartshistorie i de siste 60 år ble skrevet av kaptein Christen Smith. Hans navn er nær knyttet til Belships Co. Ltd og tungløftskip.

        Kaptein Smith var pioneren på internasjonal tungløftfart. Tidligere var tunge kolli som lokomotiver, jernbanevogner, lektre, taubåter eller liknende alltid blitt skipet i sine enkelte faktorer og satt sammen igjen på mottagerstedet Dette var en tids- og arbeidskrevende operasjon.
        Et godt eksempel på hva man kunne gjøre, var den russiske jernbaneferga "BAIKAL" på 4200 tonn. Den ble bygget av Armstrong, Mitchell & Co. i Newcastle i 1895. Den gikk et par prøveturer utenfor Tyne før den ble skrudd i biter, skipet til St. Petersburg og videre med den Trans-Sibiriske jernbanen til Irkutsk ved Baikal-sjøen. Her ble så hele konstruksjonen satt sammen på nytt. Hele operasjonen var ikke ferdig før i 1899.
        Nå hadde vel aldri denne konstruksjonen vært aktuell for et tungløftskip. Men etter 1. verdenskrig var det et stort behov for jernbanemateriell i Europa. Mye av det måtte komme fra USA. Samtidig var det stort behov for transport av tungt materiell til Sørøst-Asia, Latinamerika og Afrika.
        Det som trakk det hele i gang, var at Christen Smith fikk vite at det skulle skipes 200 lokomotiver fra USA til Belgia.
Han grunnla sitt eget selskap, bestilte to skip fra Moss Værft og fikk oppdraget med å foreta skipningen. Fartøyene, "BELGOT" og "BELFRI", ble levert i 1920 og 1921, og lokomotivtransporten ble en stor suksess.

        Disse to fartøyene var av vanlig trelasttype, men med større lasteluker og sterkt forsterket dekk, slik at tunge konstruksjoner kunne fraktes som dekkslast. Ut fra de erfaringer man vant, ble en egen type tungløftskip konstruert. Brooppbygget ble flyttet langt forut så en fikk en stor, fri dekksflate. Lastelukene ble gjort både store og sterke. For å kunne operere uavhengig av kranutstyr i land, ble fartøyene utstyrt med kraftige lastebommer. Etter denne typen ble i alt 7 fartøyer av 3 forskjellige størrelser bygd hos Armstrong, Withworth i Newcastle. Disse fartøyene viste seg å være en suksess, og med sitt noe merkelige utseende og svær dekkslast ble de symbolet på tungløftskip.
        De to første skipene ble snart solgt. "BELGOT" gikk i 1928 til et selskap i Marseilles som hadde vært rederiets agent der. "BELFRI" havnet i Østen i 1934. Hun kom til å få et meget langt liv i tømmertraden i Filippinene.
        Den økonomiske krisen i 30-årene rammet rederiet hardt, men Lorentzens Rederi Co. trådte til og sprøytet inn ny kapital. Dermed ble de forskjellige rederiselskapene til Christen Smith samlet i Belships Co. Ltd Skibs-A/S. Eiere ble Axel B. Lorentzen, Fritjov
H. Lorentzen og Jørgen J. Lorentzen, foruten Christen Smith som ble manager. 2 av fartøyene, det minste og eldste, "BELDIS", og det største, "BELJEANNE", ble solgt etter at tungløftutstyret var fjernet. Resten av flåten maktet man å holde i fart til tidene etter hvert ble bedre.
        Krigen kom tidlig for Belships. Allerede 7.7.1937 ble "BELRAY" blokkert i Yangzijiang (Yang-tze-Kiang) da japanerne angrep Kina. Flere norske skip som lå like i nærheten ble skadet i august da fronten passerte fartøyene og de igjen kunne seile.
        9. april 1940 havnet "BELPAMELA" under tysk kontroll. Den overlevde krigen, men fikk i stedet et dramatisk forlis i Nord-Atlanteren i 1947 "BELMOIRA" ble torpedert allerede 30.6.1940. De andre 3 seilte i 5 år for NORTRASHIP og ydet meget verdifull tjeneste, da de med letthet kunne ta store og tunge kolli som tanks, landgangsfartøyer, MTBer, fly etc. Britene var så begeistret for dem at Ministry of War Transport bestilte 10 fartøyer av "BELPAREIL-typen. 2 av disse havnet etter krigen i rederiets flåte som "BELJEANNE" og "BELOCEAN".
        Allerede i 1939 hadde rederiet bestilt et nytt fartøy fra Fredriksstad Mek. Verksted, som også for en stor del var eid av familien Lorentzen. Dette fartøyet, "CHRISTEN SMITH", ble på grunn av krigen ikke levert før inn i 1947. Maskineriet var av "Fredriksstad-type", 4 cyl. compound og kjelene på dekk, men løfteutstyret, 1 derrik på 200 tonn og 2 på 100 tonn, var like til i 1969, da fartøyet ble bygget om til tømmertransport, det sterkeste i verden. Den største kranen eksisterer fremdeles, Den benyttes av Oslo Havnevesen.
        Etter hård bruk under krigen, trengte flere av fartøyene stor over-haling, og man passet samtidig på å utstyre dem med ny motor. I 1949 anskaffet man dessuten ytterligere et nytt fartøy av den tradisjonelle typen, "BELBETTY".
        2. generasjon tungløftskip kom i 1954 med "BELKARIN". Her var hele oppbygningen flyttet akter, så man fikk ett sammenhengende dekk. Av denne typen ble det bygd to fartøyer til, "BELLIS" i 1955 og "BELEVELYN" i 1957. I begynnelsen av 60-årene kvittet man seg så med de siste av 1. generasjons tungløftskip. Underlig nok utviklet ikke tungløft marked et seg så godt som en skulle vente. Det er flere grunner til dette. En stor del av Liberty-skipene ble under krigen utstyrt med tungløftutsyr og forsterket dekk for å frakte tungt krigsmateriell. Flere andre rederier, først og fremst det tyske DDG Hansa (som hadde begynt med tungløft allerede i 1928), bygget opp en stor flåte moderne
tungløftskip. I begynnelsen av 60-årere kom Ro-Ro-skipene, som var meget velegnet for store deler av tungløftfarten. Men et lite, høyt spesialisert marked for transport av mindre krigsskip, store maskindeler (som crackere til oljeindustrien) og trykktanker til atomkraftverk eksisterer fremdeles. Dette krever en helt ny type skip, men dette markedet har Belships ikke gått inn i. I stedet valgte man å trekke seg helt ut av tungløftfarten og i stedet satse på bulkfart. Det siste tungløftfartøyet ble solgt i 1972. Denne beslutningen kan også ha hatt sammenheng med to-delingen av Lorentzen-rederiene i begynnelsen av 60-årene.
        Frithjof H. Lorentzen, J. Erik Lorentzen og Frithjof Lorentzen jr. overtok Lorentzens Skibs-A/S og Lorentzen og Sønners Rederi gjennom Lorentzens Rederi Co.
Jørgen J. Lorentzen, James Stove Lorentzen og Otto Grieg Tiedemann overtok Stove Shipping, Skips-A/S Jolo og Belships Co. Ltd Skibs-A/S. Dette kalles til daglig Belstove-rederiene.
Belships har siden satset på bulk og tramp, dog disponerte man mellom 1955 og 1970 tre tankskip. I 1975 fikk man en supertanker "BELFRI", som man etter ett år i opplag fikk solgt til Irak.

Tiden etter 1975.

        Mot slutten av 70-årene steg fraktene og skipsverdiene økte. spesielle markedsbetingelser i begynnelsen av 80-årene fikk Belships og partneren Western Bulk Carriers til å kjøpe og kontrahere en serie bulkskip på ca. 37.000 tdw på kort tid mens fraktene var meget lave. Disse skipene ble registrert i Singapore og disponert av Belships selskaper der. Mot slutten av 80-årene steg ratene igjen til et meget høyt nivå i 1995.
        I 90-årene, i tillegg til handysize bulkskip, satset Belships på produktankere og panmax bulkskip, 50.000-80.000 tdw, for å spre risikoene i tilfelle nedgang i markedet for et av segmentene rederiet satset på.
         Etter 2000 har Belships disponert mange skip i handysize og panmax størrelsen samt gasstankere og et bilskip. I 2010/11 overtok Belskips to supramax bulkskip, "BELNOR" og "BELOCEAN", på 58.000 tdw.

        Disponentene i dag er barnebarna av Lorentzen-brødrene som kom inn i Belships i 1935.

 

Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 25/08-2014 (PS)