OSL31219300120001 LARVIKSFJORD. Foto fra boka Den Norske Amerikalinje 1910-1960.

 

1930 MS LARVIKSFJORD (OSL312193001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

3007901

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1930/05

Bnr (Sno).:

433

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo

Disponent (manager):

Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.760 tdw, 3.139 brt, 1.831 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 349,0’-B: 50,2’-D: 23,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LHWF

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain DM6150-M. Hver 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 550 x 1.000 mm. 2 propeller. 4.200 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 hjelpekjele (Aux boiler), arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1930 Bygget som LARVIKSFJORD av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo. Sjøsatt 24/03, levert i mai.
1931 Fikk brann i maskinrommet 26/09 nær Almagrundet fyr, Sverige mens hun var på reise fra Härnösand, Sverige til Montreal, QUE, Canada med trevarer og papirmasse. Brannen spredte seg raskt til hele skipet sto i brann. Mannskapet på 33 gikk i livbåtene og ble tatt ombord i finske DS CASTOR.
De tre vakthavende i maskinrommet fikk store brannskader og tredjemaskinisten døde senere av skadene.
Tatt på slep av Neptunsbolagets HELIOS som satte skipet på grunn ved Huvudskär i Stockholms ytre skjærgård. Brakk i to 01/10. Brant helt ut, slukket etter 3 måneder. Totalt tap. Overtatt av assurandørene.
1932 Solgt om våren til Bjergnings & Dykeri A/B Neptun, Stockholm, Sverige. Brakt flott 24/06. Slept i to deler ved hjelp av pontonger til Nynäshamn, Sverige for undersøkelser. Lossingen av lasten tok nærmere tre måneder.
Vraket solgt til Rederi-A/B Transatlantic, Göteborg. Slept til A/B Götaverken, Göteborg for reparasjoner. Det ble bygget 4 kjølerom for frukt med kapasitet 64.670 ft³. Installert 2 x 4-sylinder Sabroe kjølekompressorer. Kuldemedium CO2. Indirekte fordamping. Kapasitet 105.910 kcal/time.
1933 Levert 13/05 som KAAPAREN til Rederi-A/B Transatlantic, Göteborg. Rederiet første skip med kjølerom for last.
1942 Sank 14/07 etter hun ble pårent av norske MS TUNGSHA 3 nm utenfor Halifax, NS, Canada mens hun var på reise fra Montreal, QC, Canada via Halifax for konvoi til Clyde, Scotland. Forsøk på å slepe skipet til havn mislyktes og kl 21.03 den 14/07 sank hun 3 nm utenfor Halifax fyrskip. Mannskap og passasjerer berget.

 

 

History in English:

1930 Built as LARVIKSFJORD at A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Den Norske Amerikalinje A/S, Oslo. Launched 24/03, delivered in May.
1931 Caught fire in engineroom 26/09 near Almagrundet Light, Sweden whilst on a voyage from Härnösand, Sweden to Montreal, QUE, Canada with wood and wood pulp. The fire spread fast until the whole vessel was on fire. The crew of 33 abandoned to the lifeboats and were taken up by the Finnish DS CASTOR.
The 3 on duty in the engineroom got extensive burns and the 3. engineer died later of his injuries.
Taken in tow by Neptunsbolagets HELIOS and beached at Huvudskär in Stockholms outer archipelago. Broke in two 01/10. Burnt out, extinguished after 3 months. Totat loss. Taken over by the insurers.
1932 Sold in Spring to Bjergnings & Dykeri A/B Neptun, Stockholm, Sweden. Refloated 24/06. Towed with help of pontoons to Nynäshamn, Sweden for surveys. Discharging cargo took nearly 3 months.
Wreck sold to Rederi-A/B Transatlantic, Göteborg. Towed to A/B Götaverken, Göteborg for repairs. It were built 4 reefer spaces for fruit with capacity 64.670 ft³. Installed 2 x 4-cylinder Sabroe refrigeration compressors. Refrigerant CO2. Indirect expansion. Capasity 105.910 kcal/hour.
1933 Delivered 13/05 as KAAPAREN to Rederi-A/B Transatlantic, Göteborg. The companys first vessel with refrigeration rooms for cargo.
1942 Sank 14/07 after she was hit by Norwegian MV TUNGSHA 3 nm off Halifax, NS, Canada whilst on a voyage from Montreal, QC, Canada via Halifax for convoy to Clyde, Scotland. Attempted towing of the vessel to port failed and 21.03 hrs 14/07 she sank 3 nm off Halifax Light Vessel. Crew and passengers saved.

 

 

             

Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 4/84 ved Per H. Kjærvik, Norwegian America Line 1910-1995, Jack Moblak
av Bjørn Pedersen & F. W. Hawks, Den Norske Amerikalinje 1910-1960 av Vea, Schreiner & Seland. Båtologen 4/02
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Oppdatert 09/11-2019 (PS/SN)