OSL31719070320001 NAVARRA. Bilde fra boka Fearnley & Eger 1869-1969.

 

1907 DS NAVARRA (2) (OSL317190703)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast
steam ship, dry cargo.

Off.no:

5602937

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1907/06

Bnr (Sno).:

153

Bygger (yard):

William Dobson & Co., Wallsend, England.

Eier (owner):

D/S I/S Garonne, Kristiania.

Disponent (manager):

Fearnley & Eger, Kristiania.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.180 tdw, 1.261 brt, 777 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 232,0’-B: 36,0’-D: 16,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDJV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder. 154 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som NAVARRA ved William Dobson & Co., Wallsend, England for Fearnley & Eger, Kristiania. Sjøsatt 04/05, levert i juni.
1912 Overført til D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania.
1917 Forsvant etter hun passerte Dungeness, England 05/03 mens hun var på reise fra Göteborg, Sverige via Tyne, England til Nantes, Frankrike med tremasse og papir. I følge uboat.net ble hun skutt i senk 07/03 av den tyske ubåten U 48 (Kapitänleutnant Berndt Buß) i posisjon 49.36N-04.16V utenfor Eddystone, England. 2 livbåter med 3 omkomne drev senere i land, en på Black Head, Irland 11/03 og en på Jersey, Kanaløyene. En rapport fra Scilly Island, Cornwall sa Norw. SS NAVARRA forlatt og i brann i posisjon 49.24N-07.29V. Mannskapet på 19 ble borte.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S
»Navarra* (M.D.J.V.) av Kristiania, forsvandt i mars maaned 1917 paa reise fra Gøteborg via Tyne til Nantes.
Efterforskning er avholdt ved Kristiania forhørsret og endel oplysninger indhentet gjennem britiske og norske myndigheter i England.
Av disse dokumenter fremgaar, at skibet var i fuld sjødygtig stand ved avreisen fra Gøteborg den 21. februar 1917
baade hvad last, mandskap samt indredning og utrustning angaar. Skibet anløp Tyne 2. mars næstefter og passerte Dungernes den 5. s. m. Senere har man intet andet hørt om skibets eller mandskapets skjæbne end, at en livbaat merket »Navarra« blev fundet den 11. mars 1918 utenfor Black Head og indbragt til Falmouth. Der fandtes i baaten 2 lik, der gjenkjendtes som tilhørende 2 mand av besætningen paa »Navarra.
Ca. 6 uker senere fandtes liket av en sjømand, som utvilsomt tilhørte »Navarra«s besætning. ilanddrevet paa St. Mary, Jersey.
Det britiske admiralitet skriver, at ifølge rapport fra Scilly Islands dat. 7. mars 1918 — »Norwegian s/s
»Navarra* in 49° 24’ N. 4° 29’ W. abandoned and on fire.« Der tilføies at en fiendtlig undervandsbaat var samtidig i nærheten.
Besætningen bestod av 19 mand.
Ifølge de foreliggende oplysninger er de nærmere omstændigheter ved skibets forsvinden ikke fuldt paa det rene, men maa ødelæggelsen antagelig tilskrives mine, torpedo fra undervandsbaat eller
brand ved bomber.
Saken er henlagt

 

 

History in English:

1907 Built as NAVARRA at William Dobson & Co., Wallsend, England for Fearnley & Eger, Kristiania. Launched 04/05, delivered in June.
1912 Transferred to D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania.
1917 Disappeared since passing Dungeness, England 05/03 whilst on a voyage from Göteborg, Sweden via Tyne, England to Nantes, France with wood pulp and paper. According to uboat.net she was sunk by gunfire 07/03 by the German submarine U 48 (Kapitänleutnant Berndt Buß) in position 49.36N-04.16W off Eddystone, England. 2 lifeboats with 3 dead drifted later ashore, one on Black Head, Ireland 11/03 and one on Jersey, Channel Islands. A report from Scilly Island, Cornwall said Norw. SS NAVARRA abandoned and on fire in position 49.24N-07.29V. Crew of 19 lost.

 

 

           

Kilde: Skipet.no. boka Fearnley & Eger 1869-1969, Starke, Lloyds.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.

Sist oppdatert: 24/09-2019 (PS)