OSL32619050220001 CROWN OF ENGLAND. Bilde via Ragnar Iversen.

1905 Fullrigger CROWN OF ENGLAND (OSL326190502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full rigged, iron hull.

Off.no (IMO):

1086284

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1883/02

Bnr (Sno):

76

Bygger (yard):

Richard Williamson & Son, Workington, England.

Eier (owner):

A/S Crown of England, Kristiania.

Disponent (manager):

John P. Pedersen & Søn, Lysaker.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.847 brt, 1.724 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 267,0’–B: 39,1’–D: 23,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KCTH

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Julian Martin Olsen 1905-12

 

 

Historikk:

1883 Bygget som CROWN OF ENGLAND ved Richard Williamson & Son, Workington, England for Robertson, Cruikshank & Co., Liverpool, England. Sjøsatt 09/02, levert i februar.
1895 Solgt til J. & R. Young & Co., Liverpool.
1905 Solgt i desember for GBP 4.550 til A/S Crown of England (John P. Pedersen & Søn), Kristiania.
1912 Grunnstøtte og vraket 22/03 ved Depuch Island, Balla-Balla, Australia mens hun lastet malm. Lå for anker da det ble dårlig vær og ankrene dregget og hun drev på land.
Riggen havarerte og hun brakk i to. Mannskapet prøvde å redde seg i land men 8 mann mistet livet.

 


Fra sjøforklaringen:
F. „Crown of England (K.C.T.H.) av Kristiania strandet den 21. og 22. marts paa Balla-Balla red, W. Australien, hvorved 8 mand av besætningen omkom.
        Sjøforklaring 16. april ved vicekonsulatet i Fremantle. Av denne fremgaar, at skibet ankom til Balla-Balla red den 29. jan. og ankret efter anvisning av havnemesteren, som erklæret, at skibet laa paa et sikkert sted. Skibet hadde losset ballast og indtat endel last (malm), da der den 20. marts næstefter begyndte at blæse op til kuling, som den 21. tiltok til orkan fra øst; skibet drev ind mot midtpynten av øen Depuch. Utover aftenen og natten gik vinden mere N.O.-lig med høi sjø, hvorfor skibet hugget i grunden. Efterhaanden gik riggen overbord, og skibet bræktes istykker. Mandskapet blev delvis skyllet overbord, dels hoppet de i vandet for ved svømning at naa land. Om morgenen bedaget veiret sig, og viste det sig, at 8 mand av besætningen savnedes. Likene av disse blev fundet og begravet.
        Skibsinspektøren bemerker, at det maa klandres, at man ombord ikke hadde rede paa, hvor meget kjetting der var ute paa styrbords anker, idet det altid og specielt under orkantiden gjælder, at der sørges for, at kjettinger med laskinger og ankere er i fuld orden.
        Etter skibsinspektørens og vedkommende statsadvokats indstilling er saken
henlagt.

De som omkom:
C. Andreassen 2. styrm. V. Sandøen
H. Edvardsen Stuert. Kristiania
K. Grøn Kahytsgut. Kr.a
J. Jan son Seilm. Finland
J. Flodin Matr. Gøteborg
C. J. Johannesen Matros. Stavanger
L.Newton Matros. London
O. Sevaldsen Matros. Tromsø


 

History in English:

1883 Built as CROWN OF ENGLAND at Richard Williamson & Son, Workington, England for Robertson, Cruikshank & Co., Liverpool, England. Launched 09/02, delivered in February.
1895 Sold to J. & R. Young & Co., Liverpool.
1905 Sold in December for GBP 4.550 to A/S Crown of England (John P. Pedersen & Søn), Kristiania.
1912 Grounded and wrecked 22/03 near Depuch Island, Balla-Balla, Australia whilst loading ore. Bad weather drove her ashore. Rig wrecked and back broken, the crew tried to get ashore but 8 men lost their lives.

 

 

           

Kilde: Starke, Malmsteinbasen, Skipets forlislister, Dag Bakka jr.: Hav Som Levevei, Norsk
sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 01/02-2018 (PS)