OSL32919600120001 BRÅLI. Bilde via Steinar Norheim.

 

1960 MT BRÅLI (2) (OSL329196001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker / motor ship, tanker.

ID. No.:

5050218

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1960/02

Bnr (Sno).:

1065

Bygger (yard):

Lindholmens Varv A/S, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Bill, Oslo.

Disponent (manager):

Leif Gill-Johannessen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

19.760 tdw, 12.545 brt, 6.857 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 170,6 m-Lbp: 164,7 m-B: 22,0 m-D: 12,3 m-Dypg.: 9,327 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

9 x 3 lastetanker.
3 lossepumper med samlet kapasitet 2.400 t/time.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JWST.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Götaverken type GV 760/1500. 2-takt/enkltv., 9-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 8.100 BHK ved 112 o. min. Bygget av Lindholmens Varv A/S, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

14,5 knop. Bunkerskapasitet 1.599 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen. hver 165 kW.
1 x dampgen. 110 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

605kW/220VDC.

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers).
1 x exh. kjel (economiser). Alle med arbeidstrykk 12,3 bar. Bygget av Lindholmens Varv A/S, Göteborg, Sverige

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1956 Kontrahert.
Tegnet 19/10 avtale om et 5 års tidscerteparti til MOBIL Oil, London, England til 33/10d per tdw ved levering.
1959 Bygget som BRÅLI av
Lindholmens Varv A/S, Göteborg, Sverige for A/S Bill (Leif Gill-Johannessen), Oslo. Sjøsatt 25/05.
1960 Ferdigstilt 13/02.
1964 Forlenget 16/06 tidscertepartiet til MOBIL med 5 år til 20/6d fra 01/05.
1969 Gikk inn i et 5 års tidscerteparti til Parcel Tankers Inc. (Stolt-Nielsen), New York, NY, USA. Ombygget til kjemikalietanker ved Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger. Tankene ble delt opp til 11 x 3 lastetanker, sandblåst og malt. 1 nytt pumperom installert. 10 lossepumper i 2 pumperom med samlet lossekapasitet 1.750 t/time. Omdøpt til STOLT BRÅLI.
1974 Solgt til Elmo Navigation Inc. (Stolt-Nielsen), Monrovia, Liberia. Omdøpt til STOLT VICTOR.
1977 Solgt til Pam Shipping Ltd., Piraeus, Hellas. Omdøpt til VICTORY.
1982 Brakk i to 12/02 i posisjon 46.55N-25.26V i en voldsom storm mens hun var på reise fra West Palm Beach, FL, USA til Liverpool og Avonmouth, England med melasse. Forskipet sank. 13 av mannskapet gikk i en livbåt som gikk rundt og alle ombord forsvant i havet. 16 av mannskapet ble om bord og ble neste dag berget av helikoptre fra den hollandske marinens fregatt VAN SPEJIK. Akterskipet holdt seg flytende om ble senket 05/03 av bergningseksperter i posisjon 47.55N-10.10V.

 

 

History in English:

1956 Ordered.
Signed 19/10 a agreement for a 5 years timecharter to MOBIL Oil, London, England at 33/10d per tdw at delivery.
1959 Built as BRÅLI at Lindholmens Varv A/S, Göteborg, Sweden for A/S Bill (Leif Gill-Johannessen), Oslo. Launched 25/05.
1960 Completed 13/02.
1964 Extended 16/06 the timecharter to MOBIL with 5 years at 20/6d from 01/05.
1969 Began a 5 years timecharter to Parcel Tankers Inc. (Stolt-Nielsen), New York, NY, USA.
Converted to a chemical tanker at Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger. Tanks was divided into 11 x 3 cargo tanks, sandblasted and coated. 1 new pump room installed. 10 10 cargo pumps in 2 pump room with total capacity 1.750 t/h. Renamed STOLT BRÅLI.
1974 Sold to Elmo Navigation Inc. (Stolt-Nielsen), Monrovia, Liberia. Renamed STOLT VICTOR.
1977 Sold to Pam Shipping Ltd., Piraeus, Greece. Renamed VICTORY.
1982 Broke in two 12/02 in position 46.55N-25.26W in a violent storm while on a voyage from West Palm Beach, FL, USA to Liverpool and Avonmouth, England with molasses. Forepart sank. 13 of the crew abandoned to a lifeboat that capsized and all aboard drowned. 16 of the crew stayed aboard the aftship and were next day lifted off by helicopters from the Dutch Naval frigate VAN SPEJIK. The aft part continued floating and was scuttled 05/03 by salvage experts in position 47.55N-10.10W.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, A/S Bill 1915-1985.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 31/01-2011 (PS)