OSL33019310420001 FANNY HØEGH. Foto fra The fleet of Leif Höegh & Co. A/S 1928-2008.

 

1931 MT FANNY HØEGH (OSL330193104)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5607584

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1931/10

Bnr (Sno).:

343

Bygger (yard):

Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Atlantica, Oslo.

Disponent (manager):

Leif Höegh & Co. A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.300 tdw, 6.405 brt, 3.840 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 422,6’-Lbp: 408,6’-B: 55,3’-D: 32,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

16 lastetanker; 4bb-4sb-8c.
4 lossepumper med samlet kapasitet 600 m³/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKCH/LCUG

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain DM 6150. 4-takt/ enkeltv., hver 6-sylinder, syl. dim.: 550 x 1.000 mm. Totalt 2.125 BHK. Bygget av Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1931 Bygget som FANNY HØEGH ved Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for Skibs-A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo. Sjøsatt 30/07, ferdigstilt 12/10. Byggekostnader NOK 2.445.000.
1936 Solgt i mai for GBP 86.250 til A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. Omdøpt til POLYKARP.
1941 Kapret 15/03 av den tyske slagkrysseren GNEISENAU i posisjon 39N-43V, ca. 1.200 km nordvest av Azorene, mens hun var på reise fra Milford Haven, Wales til Curacao, NA i ballast. Ble tatt med til norsk havn og erklært god prise. Senere tatt inn i Kriegsmarine. Omdøpt til TAIFUN og gjorde tjeneste som bunkringsskip.
1944 Omdøpt til PASSAT.
1945 Sterkt skadet under alliert flyangrep 03/05 i Storebælt ved Kjelnør, Danmark, ble liggende på grunt vann. Berget av Svitzers i august og tatt inn i Kalundborgfjorden for midlertidige reparasjoner. Gikk derfra til Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg. Hun ble lagt opp i skadet tilstand og tatt over av Ministry of Transport, London, England.
1946 Solgt i august “as is” for NOK 2.000.000 inklusive nye motorer fra FIAT til A/S Awilco (Anders Wilhelmsen), Oslo. Slept i oktober til Antwerpen, Belgia for reparasjoner ved Guthrie, Murdoch & Co. Reparasjonene var beregnet til NOK 1.500.000 men endelig regning ble NOK 4.000.000. Omdøpt til WILSTAR.
1947 Slept i desember til Genova, Italia for installering av nye hovedmotorer ved Ansaldoverftet. Det ble store forsinkelser da FIAT ikke greide å overholde avtalt leveringstid.
1948 Tilbakelevert rederiet 25/08. Nye motorer: 2 dieselmotorer, FIAT. 2-takt/enkeltv., hver 6-sylinder, syl. dim.: 520 x 960mm. Totalt 3.600 BHK ved 145 o. min. Bygget av S.A. FIAT Stabilimento Grandi Motori, Torino, Italia.
1960 Lagt opp i Vrengen.
1963 Solgt i mars for GBP 33.000 til Norsk Skipsopphuggings Co. A/S, Grimstad etter 3 år i opplag. Hoggingen begynte 01/11.

 

 

History in English:

1931 Built as FANNY HØEGH at Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for Skibs-A/S Atlantica (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo. Launched 30/07, completed 12/10. Building costs NOK 2.445.000.
1936 Sold in May for GBP 86.250 to A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand. R
enamed POLYKARP.
1941 Captured 15/03 by the German battlecruiser GNEISENAU in position 39N-43W, about 1200 km north-west of the Azores, whilst on a voyage from Milford Haven, Wales to Curacao, NA in ballast. She was taken to a Norwegian port and declared a good prize. Later impressed in Kriegsmarine for service as a naval oiler. Renamed TAIFUN.
1944 Renamed PASSAT.
1945 Heavily damaged in Allied air strike 03/05 in Storebælt at Kjelnør, Denmark, settled in shallow waters. Raised by Svitzers in August, taken to Kalundborg Fjord for temporary repairs. From there to Eriksbergs Mekaniska Verkstad A/B in Göteborg. Laid up in damaged condition and taken over by the Ministry of Transport in London, England.
1946 Sold in August “as is” for NOK 2.000.000 including new main engines to A/S Awilco (Anders Wilhelmsen), Oslo. Towed in October to Antwerp, Belgium for repairs at Guthrie & Murdoch Co. Repair costs was calculated at NOK 1.500.000 but final costs came to NOK 4.000.000. Renamed WILSTAR.
1947 Towed in Desember to Genova, Italy for installing new main engines at the Ansaldo Shipyard. It came to long delays when FIAT did not deliver as per agreement.
1948 Re-delivered owners 25/08. New engines: 2 diesel engines, FIAT. 2-stroke/sa, each 6-cylinder, cyl. dim.: 520 x 960 mm. Total 3.600 BHK at 145 rpm. Built by S.A. FIAT Stabilimento Grandi Motori, Torino, Italy.
1960 Laid up at Vrengen.
1963 Sold in March for GBP 33.000 to Norsk Skipsopphugnings Co. A/S, Grimstad after 3 years in lay-up.
Demolition commenced 01/11.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Poly-Flåten Gjennom 50 år av Johs. Seland, boka Fra Verdens Ende mot de
syv hav av Bård Kolltveit, Leif Høegh Fleetlist
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/06-2019 (SN/PS)

OSL33019310320002 FANNY HØEGH. Foto via Per Sundfær.