OSL33019790220001 HÖEGH LAUREL som ØSTHAV. Bilde via Rolf Skiold.

 

1979 TT HÖEGH LAUREL (2) (OSL330197902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
turbin ship, tanker.

Off.no:

7107871

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1971/10

Bnr (Sno).:

236

Bygger (yard):

Uddevallavarvet A/S, Uddevalla, Sverige.

Eier (owner):

A/S Alliance, Oslo.

Disponent (manager):

Leif Høegh & Co. A/S, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for oil E0 INERT.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

229.110 tdw, 114.698 brt, 90.012 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 325,0m-Lbp: 311,3m-B: 48,2m-D: 26,5m-Dypg.: 20,44m.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

16 tanker; 6 bb-4 s-6 sb.
4 lossepumper med samlet kapasitet 19.685 m³/time.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCFE

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 GE MST 14 dampturbiner 32.400 AHK giret til 85 o. min. på en propell. Bygget av General Electric Co., Lynn, MA, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,7 knop ved et forbruk på 152 t/døgn.
Bunkerskapasitet 8,687 t (hvf), 353 t (do).

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen. hver 1.100 kW.
1 turbogen. 1.200 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

3.400kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

1 vannrørskjele (water tube boiler), arbeidstrykk 79,5 bar, overheter med arbeidstrykk 70,4 bar. Total heteflate 1.526 m².
1 vannrørs hjelpekjel (water tune aux. boiler) med arbeidstrykk 15,2 bar. Bygget av A/B Svenska Maskinverken, Oskarshamn, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1970 Kjølstrukket 22/10.
1971
Bygget som ØSTHAV av Uddevallavarvet A/S, Uddevalla, Sverige for Skibs-A/S Nordhav, Skibs-A/S Østhav & Skibs-A/S Sydhav (Per Lodding A/S), Oslo. Sjøsatt 06/05, levert 25/10.
1979 Rederiet Per Lodding ble solgt 08/01 for NOK ca. 100.000.000 til A/S Alliance (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo. Omdøpt i mai til HÖEGH LAUREL.
1982
Solgt i juni for USD 3.250.000 til Marlineas Progresivas S.A., Piraeus, Hellas. Omdøpt til NIKOS M.
1983
Fikk brann i maskinrommet 19/01 ca. 3 nm vest for Perim Island, Jemen. Brannen slukket ved hjelp av CO2 anlegget. Skipet ankret ved Aden, Jemen. Slept til Suez, Egypt og losset. Slept videre til Piraeus for reparasjon. Etter inspeksjon ble hun kondemnert og solgt til skrap for USD 170/LDT (USD 3.400.000).
Ankom 18/06 til Busan, Sør-Korea for hugging ved Dong Kuk Steel Mill Co. Ltd.

 

 

History in English:

1970 Keel laid 22/10.
1971
Built as ØSTHAV by Uddevallavarvet A/S, Uddevalla, Sweden for Skibs-A/S Nordhav, Skibs-A/S Østhav & Skibs-A/S Sydhav (Per Lodding), Oslo. Launched 06/05, delivered 25/10.
1979 Owners company Per Lodding was sold 08/01 for NOK abt. 100.000.000 to A/S Alliance (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo. Renamed HÖEGH LAUREL in May.
1982 Sold in June for USD 3.250.000 to Marlineas Progresivas S.A., Piraeus, Greece. Renamed NIKOS M.
1983 Caught fire in the engine room 19/01 about 3 nm West of Perim Island, Yemen. The fire extinguised with CO². Vessel anchored off Aden, Yemen. Towed to Suez, Egypt and cargo discharged. Towed to Piraeus for repairs. After inspection she was declared a total loss and sold as scrap for USD 170/LDT (USD 3.400.000).
Arrived 18/06 at Busan, South Korea for demolition by Dong Kuk Steel Mill Co. Ltd.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/1979 ved Øivind Johnsen & Per H. Kjærvik, Fleet List Leif Høegh & Co.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/07-2019 (SN/PS)