OSL33219460220001 BRAILA som HJELMAREN. Bilde via photoship.

 

1946 MS BRAILA (OSL332194602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo
.

Off.no:

5224508

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1922/10

Bnr (Sno).:

374

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

A/S Braganza, Oslo.

Disponent (manager):

Ludvig G. Braathen, Oslo.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.660 tdw, 2.467 brt, 1.186 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 312,3’-B: 45,6’-D: 22,9’-Dypg.: 21’ 5½’’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

4 luker.
8 bommer.
8 vinsjer.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LMMU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type Atlas Diesel. 2-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 600 x 900 mm. 1.650 BHK. Bygget av A/B Atlas-Diesel, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjele (aux. boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1922 Bygget som HJELMAREN av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Rederi A/B Transatlantic, Göteborg. Sjøsatt 22/07, levert 27/10.
1924 Styremaskinen havarerte i mars mens hun var på reise fra New York, NY, USA til Göteborg.
1942 Solgt 09/05 til Rederi AB Soya (Olof Wallenius), Stockholm, Sverige.
1943 Solgt 19/01 til Rederi-A/B Rio (O. H. W. Dalman), Kungsbacka, Sverige.
1944 B. Lenberg, Kungsbacka ble manager fra oktober. Omdøpt til BRAILA.
Grunnstøtte 15/12 i San Pedro di Macori, Dominikanske Republikk. Erklært totalt tap. Bragt flott 31/12, store skader førte til at hun ble liggende til slutten av WWII.
1945 Slept til Oskarshamns Varv, Oskarhamn, Sverige for reparasjon.
Ny motor fra Svenska Lloyds CAMELIA installert.
1946 Beslaglagt 31/01 av Stockholms Enskilda Bank, Stockholm da eier hadde økonomiske problemer. Beslaget opphevet i juni. Rederi-A/B Rio besluttet oppløst og skipet solgt i november til Ludvig G. Braathen, Oslo.
1947 Installert ny hovedmotor:
1 x dieselmotor, Burmeister & Wain type 50VF90. 2-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 500 x 900 mm. 2.200 BHK. Bygget 1941 av Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.
Satt i fart 19/06 for A/S Braganza (Ludvig G. Braathen), Oslo.
Solgt i oktober til Alf Mortensen, Oslo. Omdøpt til INGER MARIE.
1951 Forsøkt solgt i desember til Rederi-A/B Bris (John Larsson), Stockholm men salget ble ikke gjennomført.
1954
Solgt i november til Skibs-A/S Cargo (Botvid Ohlsson), Oslo. Omdøpt til FRIGG.
1956 Solgt i juli til Johs. Presthus Rederi & Bergens Rørhandel A/S (Johs. Presthus), Bergen. Omdøpt til ANNA PRESTHUS.
1958
Overtatt i mai av Johs. Presthus Rederi & A/S Otto Hestness Rederi (Johs. Presthus), Bergen.
1961 Solgt i desember til A/S Otto Hestness Rederi (Otto Hestness), Bergen. Omdøpt til MARIKO.
1967
Solgt i februar til West Sea Corp. S.A., Panama. Omdøpt 18/03 til CORAL SEA.
Videresolgt i desember til Peseta Shipping Corp. S.A., Panama.
1968 Omdøpt i juni til CRAIGFLOWER.
1969 Solgt i mars til Verna Navigation Co. S.A., Panama. Omdøpt til PANDAS.
Solgt til skrap i juli. Ankom 10/07 til Fuji Marden & Co. Ltd, Hong Kong for hugging.

 

 

History in English:

1922 Built as HJELMAREN at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for Rederi A/B Transatlantic, Göteborg. Launched 22/07, delivered 27/10.
1924 Steering gear failure in March whilst on a voyage from New York, NY, USA to Göteborg.
1942 Sold 09/05 to Rederi AB Soya (Olof Wallenius), Stockholm, Sweden.
1943 Sold 19/01 to Rederi-A/B Rio (O. H. W. Dalman), Kungsbacka, Sweden.
1944 B. Lenberg, Kungsbacka became manager from October. Renamed BRAILA.
Grounded 15/12 at San Pedro di Macori, Dominican Republic.
Declared total loss. Refloated 31/12, heavy damages, stayed there until end of WWII.
1945 Towed to Oskarshamns Varv, Oskarhamn, Sweden for repairs.
Ny main engine from Svenska Lloyds CAMELIA installed.
1946 Seized 31/01 by Stockholms Enskilda Bank, Stockholm as owner had economic problems. Let free in June. Rederi-A/B Rio liquidated and the vessel sold in November to Ludvig G. Braathen, Oslo.
1947 Installed a new main engine:
1 x diesel engine, Burmeister & Wain type 50VF90. 2SC/SA, 6-cylinder, cyl. dim.: 500 x 900 mm. 2.200 BHP. Built in 1941 by Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden.
In service 19/06 for A/S Braganza (Ludvig G. Braathen), Oslo.
Sold in October to Alf Mortensen, Oslo. Renamed INGER MARIE.
1951 Tried sold in December to Rederi-A/B Bris (John Larsson), Stockholm but sale was not concluded.
1954
Sold in November to Skibs-A/S Cargo (Botvid Ohlsson), Oslo. Renamed FRIGG.
1956 Sold in July to Johs.
Presthus Rederi & Bergens Rørhandel A/S (Johs. Presthus), Bergen. Renamed ANNA PRESTHUS.
1958
Taken over in May by Johs. Presthus Rederi & A/S Otto Hestness Rederi (Johs.
Presthus), Bergen.
1961 Sold in December to A/S Otto Hestness Rederi (Otto Hestness), Bergen. Renamed MARIKO.
1967
Sold in February to West Sea Corp. S.A., Panama. Renamed CORAL SEA 18/03.
Resold in December to Peseta Shipping Corp. S.A., Panama.
1968 Renamed CRAIGFLOWER in June
1969 Sold in March to Verna Navigation Co. S.A., Panama. Renamed PANDAS.
Sold to scrap in July. Arrived 10/07 at Fuji Marden & Co.
Ltd, Hong Kong for demolition.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 3/97 ved P. H. Kjærvik & H. Larsson-Fedde.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/10-2012 (SN/PS)