OSL33419600220001 VARENNA. Foto via SIU.

 

1960 MT VARENNA (OSL333196002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker
.

Off.no:

5376648

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1960/09

Bnr (Sno).:

169

Bygger (yard):

Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige.

Eier (owner):

Skibs-A/S Nordheim, Skibs-A/S Eidsiva, Skibs-A/S Vito, Skibs-A/S Kirkøy & Skibs-A/S Skagerak A/S, Oslo.

Disponent (manager):

Olaf Ditlev-Simonsen & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

40.600 tdw, 25.920 brt, 15.361 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 700,3’-B: 96,3’-D: 48,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

31 lastetanker, 10 bb, 11 s, 10 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 4.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXLB

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Götaverken 760/1500 VGS-8U. Hver 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. Samlet 20.000 BHK ved 115 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop. Bunkerskapasitet 3.525 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen. hver 300 kW.
1 turbogen. 320 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

920kW/440-230-110VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

2 vannrørs hjelpkjeler (water tube aux. boilers) med arbeidstrykk 178 psi.
1 vannrørs ekshaustkjele (water tube economiser) med arbeidstrykk 178 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1956 Kontrahert.
1960
Bygget som VARENNA av Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige for Skibs-A/S Nordheim, Skibs-A/S Eidsiva, Skibs-A/S Vito, Skibs-A/S Kirkøy & Skibs-A/S Skagerak A/S (Olaf Ditlev-Simonsen Jr.), Oslo. Sjøsatt 05/05, ferdigstilt 22/09. Byggekostnad NOK 50.000.000.
1963 Ditlev-Simonsen Rederi A/S, Oslo ble managers.
1964 Sverre Ditlev-Simonsen & Co., Oslo ble managers.
1965 Veivroms eksplosjon 03/09 i nærheten av Kanariøyene, Spania mens hun var på reise fra Palau Sambu, Indonesia til Rotterdam, Nederland. (Se under for mer info).
1967 Solgt i august for GBP 1.212.500 til A/S Gerrards Rederi & A/S Gerrards Rederi II (Johan Gerrard), Kristiansand. Overlevert 04/10 i Marseille, Frankrike. Omdøpt til GERINA.
1969
Solgt i august for USD 2.250.000 til N. J. Vardinoyannis, Piraeus, Hellas. Overlevert 28/08 i Rotterdam. Omdøpt til NEIL ARMSTRONG.
1974 Solgt til Kaktus Cia. Naviera S.A. (Varnima International Corp.), Piraeus. Hellas.
1981 Skadet av brann i akterskipet 27/06 under lasting av råolje ved Shoap Ali oljefelt, Sinai, Egypt. Erklært total loss.
Ankom 28/07 under slep til Piraeus. Lagt opp i skadet stand.
1984 Slept 08/11 fra Piraeus for Aliaga, Tyrkia. Satt på land 11/11 for å bli hogget av Makine ve Kimya Endustri Kurumu Yuksek Vasifli Celik Fabrikasi Gemi Sokum Tes.

 

 

 

Veivromseksplosjon på M/T VARENNA. Fra D-S Posten NR. 7–1965.
        I forrige nummer av D-S Posten kunne vi fortelle om veivromseksplosjon på VIBEKE. Dessverre skjedde det straks etter en lignende eksplosjon på M/T VARENNA. Heldigvis skjedde det heller ikke denne gang noen personskade. Den materielle skaden var heller ikke så omfattende som for VIBEKE,s vedkommende.
        Skipet var på vei fra Pulau Sambu til Rotterdam via Cape Town da eksplosjonen skjedde 3/9 i nærheten av Kanariøene.
Vi refererer fra inspeksjonsrapporten:

        «Eksplosjonen skjedde på SB hovedmotor (VARENNA har 2 hovedmotorer). Trykket, røk- og varmeutviklingen var meget kraftig og selv om alle sikkerhetslukene på veivhuslemmene åpnet, ble de to forreste lemmer på SB side blåst ut og totalt deformert, og hele SB side av maskinrommet ble dekket av sot og oljeslam.
        De tre som oppholdt seg i akterkant av maskinrommet ble blåst overende, men kom heldigvis ikke til skade, og maskinist Svarthaugen fikk løpt bort til manøverdørken og stoppet begge motorer.
        Som eksempel på hvor kraftig trykket var, kan nevnes at en åpen rist som lå over åpningen for ned - og opptagning av reservedeler i forkant av poopdekket, og som er et par manns løft, ble blåst til værs og ble funnet igjen på taket over maskinsjefens lugar - øverste dekk på overbygningen akterut.
        Varmeutviklingen har også vært temmelig intens og malingen på SB side på bakdørk og mellomrist var flere steder blæret og brent. Varmen hadde også forplantet seg fra bakdøren, gjennom midtstativet på SB motor og frem til pulten hvor omslaget på maskinkladden, som lå på pulten, var svidd.
        Noen direkte brann oppsto imidlertid ikke, bortsett fra noe gløding i en planke som lå på bakdørken og i en kjeledress som lå samme sted, og dette ble snart slukket med pulver.
        Smøreren ble omgående sendt opp for å purre, men de fleste var allerede våknet på grunn av smellet og var allerede på veg ned.
        Det må ansees som et meget stort hell at ingen befant seg på SB bakdørk, i forkant av motorene eller ved pulten på manøverdørken da eksplosjonen inntraff. Vedkommende ville da i heldigste fall blitt forbrent, om ikke drept på stedet.
        Etter ca. 10 minutters stopp ble de resterende lemmer tatt av for innvendig undersøkelse av SB hovedmotor. Det viste seg da at krysslager 7 (nest akterste sylinder) var totalt nedkjørt og før eks­plosjonen tildels hadde gått stål mot stål.
        Som nevnt var det imidlertid de to forreste lemmer på SB side som ble blåst ut så trykket fra eksplosjonen i veivrom 7 har altså forplantet seg forover gjennom hele motoren, og da den ble stoppet i frontstativet, ble så lemmene på syl. 1 og 2 blåst ut.
        Etter ca. ½ time ble BB hovedmotor startet igjen, SB låst og arbeidet med skifting av kryss og pinne for syl. 7 samt kontroll i veivhus forøvrig for denne motor satt i gang. Noen andre feil ble imidlertid ikke funnet, og 4/9 kl. 04.20 ble SB motor igjen startet etter at nevnte kryss var skiftet, og de ødelagte veivhuslemmer erstattet med stålplater.»
        Det var i dette tilfelle naturligvis en fordel at skipet hadde 2 motorer, da man etter eksplosjonen kunne fortsette med en motor i gang, mens man arbeidet på den andre.
        Forøvrig viser erfaringen fra tilfellene både med VIBEKE og VARENNA hvor viktig det er at man holder god kontroll på hovedmotorens lagre inklusivt trustlagre, da det som oftest er nedslitte lagre som forårsaker veivromseksplosjoner.
        Alle våre nyere skip er utstyrt med lagertemperaturkontroll og lagernedslitningsindikator, men slike system kan jo også svikte.

 

 

History in English:

1956 Ordered.
1960
Built as VARENNA at Öresundsvarvet A/B, Landskrona, Sweden for Skibs-A/S Nordheim, Skibs-A/S Eidsiva, Skibs-A/S Vito, Skibs-A/S Kirkøy & Skibs-A/S Skagerak A/S (Olaf Ditlev-Simonsen Jr.), Oslo. Launched 05/05, completed 22/09. Building costs NOK 50.000.000.
1963 Ditlev-Simonsen Rederi A/S, Oslo became managers.
1964 Sverre Ditlev-Simonsen & Co., Oslo became managers.
1965 Crank room explosion 03/09 near Canary Islands, Spain whilst on a voyage from Palau Sambu, Indonesia to Rotterdam, the Netherlands.

1967 Sold in August for GBP 1.212.500 to A/S Gerrards Rederi & A/S Gerrards Rederi II (Johan Gerrard), Kristiansand. Delivered 04/10 atn Marseille, France. Renamed GERINA.
1969
Sold in August for USD 2.250.000 to N. J. Vardinoyannis, Piraeus, Greece. Delivered 28/08 at Rotterdam. Renamed NEIL ARMSTRONG.
1974
Sold to Kaktus Cia. Naviera S.A. (Varnima International Corp.), Piraeus.
1981 Damaged aft by fire 27/06 whilst loading crude oil at Shoap Ali oilfield, Sinai, Egypt. Declared total loss.
1981 Arrived 28/07 in tow at Piraeus. Laid up in damaged condition.
1984 Towed 08/11 from Piraeus for Aliaga, Turkey. Beached 11/11 for demolition by Makine ve Kimya Endustri Kurumu Yuksek Vasifli Celik Fabrikasi Gemi Sokum Tes.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s Starke reg., Dag Bakka Jr.. D-S Posten NR. 7 1965.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 27/02-2020 (SN/PS)