OLAF PEDERSENS REDERI A/S, OSLO


Publisert i Skipet nr. 1-1976


        Et av de mindre, men interessante norske rederier er Olaf Pedersens Rederi A/S, Oslo. Rederiet strekker seg ikke lenger tilbake enn 1937, men det er først fra 1950 at virksomheten har skutt fart. I første omgang satset rederiet på eldre secondhand motorskip, men gradvis har utviklingen gått i retning av høyt spesialiserte gass-tankere, som nå er rederiets hovedtrade.
        Med verdensøkonomiens bedring etter krisen i begynnelsen av tredveårene, og oppsving i frakter og skipningsvolum, vendte også optimismen tilbake til norsk shipping, og de siste år før krigen ble en rekke nye rederier stiftet.
        Et av disse nye rederier var A/S Bing & Pedersens Rederi, Oslo, som i januar 1937 kjøpte sitt første skip, M/S ‘Førdefjord’ fra Amerikalinjen for kr. 1.200.000 og gav det navnet ‘RENA’. En av innehaverne i rederiet var skipsreder Olaf Pedersen. Tidspunktet var heldig, idet 1937 ble det beste år i hele mellomkrigstiden.
        Ved ommøblering av eierforholdene innen rederiet i 1939, ble selskapet omdøpt til Skips-A/S Rena, med T. Sommerfelt og Olaf Pedersen som disponenter. M/S ‘Rena’ ble solgt til et annet Oslo-rederi i februar 1940, men pga krigen kunne ikke salgssummen reinvesteres normalt.
        Under de rådende forhold valgte rederiet å kontrahere 10 kombinerte fiske og fraktefartøyer av tre ved forskjellige norske båtbyggerier. Av disse kontrakter ble to solgt til Hvalfangerselskabet Blaahval A/S, Oslo, og 2 ble ikke bygget. De resterende seks ble levert i 1942/43, og fikk navnene ‘Snurp I-IV’ og VII-VIII.
        Båtene ble leiet bort på 24/30 måneders timecharter på bare-boat basis med kjøpeoption til personer på Vestlandet, og de ble etterhvert solgt. I mai 1946, var 3 av dem solgt, og de tre siste ble solgt samme år.
        Nå gikk det noen år uten at rederiet drev aktivt, men i desember 1948 sluttet man avtale med Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg om kjøp av M/S ‘Tungsha’ bygget i 1924. På mange måter begynte man der ‘Rena’ ble solgt i 1940, med samme slags tonnasje.
        Dette ble også innledningen til en ekspansiv periode.
        I januar 1949 endret selskapet navn til Olaf Pedersens Rederi A/S; det navn det er best kjent under.
        ‘Tungsha’ seilte noen år under Wilhelmsen-navnet, men skiftet i 1951 navn til ‘Sunny Queen’, og innledet derved rederiets særpregede og tiltalende navnesystem.
        Bortsett fra dampskipet ‘Sunny Boy’ som var i rederiets eie et års tid, kom rederiet de neste 15 år til å interessere seg for store, second-hand motorskip.
        Men rederiet har også drevet andre skip. I april 1957 ble den første nybygning levert, 3000-tonneren ‘Sunny Girl’, men denne og to andre skip av lignende størrelse ble kun drevet en kort tid. En stor konvertibel shelterdekker som ble kontrahert under Suez-boomen, ble solgt i desember 1958 under utrustning, samtidig som også andre skip ble solgt.
        Fra 1960 kom det atter vind i seilene, og flere eldre linjeskip ble innkjøpt. I 1963 ble også det første tankskip innkjøpt fra Sverige.
        I løpet av sekstiårene ble de eldre motorskip solgt, og i september 1967 fikk rederiet levert sin første gass-tanker, ‘Sunny Girl’.
        Gassfarten kom nå til å bli rederiets spesialitet, og er blitt betraktelig utvidet.

I dag består flåten av 4 mindre gasstankere, et stort tankskip og en malmbåt, - en nokså uvanlig sammensetning.
Mindre gass-skip har gjort det meget bra de siste årene, og i 1975 overtok rederiet to kontrakter på 3700-tonns gasstankere ved tysk verksted.

 

        I oktober 2014 er Olaf Pedersens Rederi A/S fortsatt i drift med Ole Jacob Bull som administrerende direktør og eiet av familiene Bull og Anker. Firmaadressen er c/o Odd Christian Bull, Nesøya.

 

Oppdatert 22/09-2014 (PS)