OSL33719160520001 JOTUNFJELL. Bilde fra boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.

 

1916 DS JOTUNFJELL (1) (OSL337191605)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

2213747

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1915/11

Bnr (Sno).:

150

Bygger (yard):

Great Lakes Engineering Works, Ashtabula, OH, USA.

Eier (owner):

A/S Jotunfjell, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.300 tdw, 2.492 brt, 1.494 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 253,0’-B: 43,5’- D: 27,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MNFL/LCPJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp, 3-sylindret, syl. diam.: 21,0’’-34,5’’-57,0’’, slag/stroke 42,0’’. 280 NHK. Bygget av Great Lakes Engineering Works, Ashtabula, OH, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5’ x 10,9’ og 3
fyrganger. Heteflate 4.200 ft². Arbeidstrykk 175 psi.
Bygget av Marine Boiler Work Co., Worth Bros Co., Toledo, OH., USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Bygget som MORRIS ADLER ved Great Lakes Engineering Works, Ashtabula, OH, USA for Passolt Steamship Co. Inc., New york, NY, USA. Ferdigstilt i november.
1916 Solgt i januar til Ejnar Stensrud, Skien. Omdøpt til TIP TOP.
Solgt 17/02 til det nystartede A/S Jotunfjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
Omdøpt til JOTUNFJELL.
1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.
Torpedert og skadet 20/01 av den tyske ubåten UC 21 (Oberleutnant zur See Reinhold Saltzwedel) nær Glenans, Frankrike. Slept inn til Lorient, Frankrike og reparert.
1919
Overtatt 01/01 av A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1934 Grunnstøtte 19/02 ved Vik sør for Brønnøysund mens hun var på reise fra Blyth, England til Kirkenes med kull. Bragt flott av bergningsdamperne STÆRKODER og PARAT og satt på land ved Mandal. Bragt flott igjen 22/02. Erklært totalt tap. Reparert og forlenget. Ny tonnasje: 4.750 tdw, 2.842 brt, 1.509 nrt. Nye mål: L: 282,8’-B: 43,5’-D: 25,2’. Satt i fart igjen som VARANGFJELL.
1939 Solgt i november for NOK 240.000 til A/S Malmfart (Reinh. Midthassel), Oslo. Omdøpt til VARANGBERG.
1941 Torpedert og senket 25/09 av den tyske ubåten U 203 (Kapitänleutnant Rolf Mützelburg) i posisjon 47.50N-24.50V mens hun gikk i konvoi HG. 73 (Gibraltar-U.K.). Hun var lastet med 4.100 ton jernmalm fra Melilla, Spania til Belfast, Nord-Irland og Cardiff, Wales. 21 av et mannskap på 26 og en passasjer savnet.

 

 

History in English:

1915 Built as MORRIS ADLER at Great Lakes Engineering Works, Ashtabula, OH, USA for Passolt Steamship Co. Inc., New York, NY, USA. Delivereded in November.
1916 Sold in January to Ejnar Stensrud, Skien. Renamed TIP TOP.
Sold 17/02 to the newly founded A/S Jotunfjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania. Renamed JOTUNFJELL.
1917 In January the Germans started an aggressive U-boat war against Great Britain. 9th of January the Emperor and chancellor approved plans of starting a new unlimited U-boat war. 31st of January the German government sent a note to neutral nations telling that all ships within a given area round British Isles, France, Italy and the Eastern part of Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.
Torpedoed 20/01 by the German submarine UC 21 (Oberleutnant zur See Reinhold Saltzwedel) near Glenans, France. Towed to Lorient, France and repaired.
1919
Taken over 01/01 by A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1934 Grounded 19/02 at Vik south of Brønnøysund whilst on a voyage from Blyth, England to Kirkenes with coal. Refloated by salvages tugs STÆRKODER and PARAT and beached at Mandal. Refloated 22/02 and condemned.
Repaired and lengthened. New tonnage: 4.750 tdw, 2.842 brt, 1.509 nrt. New meas.: L: 282,8’-B: 43,5’-D: 25,2’. In service again as VARANGFJELL.
1939 Sold in November to A/S Malmfart (Reinh. Midthassel), Oslo for NOK 240.000. Renamed VARANGBERG.
1941 Torpedoed and sunk 25/09 by the German submarine
U 203 (Kapitänleutnant Rolf Mützelburg) in position 47.50N-24.50W whilst in convoy HG. 73 (Gibraltar-U.K.). She had a cargo of 4100 tons iron ore from Melilla, Spain to Belfast, Northern Ireland and Cardiff, Wales. 21 persons of the 26 crew and one passenger missing.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/06-2014 (PS/SN)