OSL33719170420001 SCOTTISH GLENS. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1917 Fullrigger SCOTTISH GLENS (OSL337191704)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full rigged, iron hull.

Off.no:

1091205

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1885/04

Bnr (Sno).:

225

Bygger (yard):

Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England.

Eier (owner):

A/S Dovrefjell, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.200 tdw, 2.194 brt, 1.977 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 279,6’-B: 40,4’-D: 24,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KGQD/LCLN

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
A. Andersen 1910-12,
A. I. T. Hansen 1912-14,
Alex. Hansen 1914-16,
C. A. Danielsen 1916-18.

 

 

Historikk:

1885 Bygget som SCOTTISH GLENS ved Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for W. H. Ross & Co., Liverpool, England. Ferdigstilt i april.
1898 Solgt til G. Windram & Co., Liverpool.
1910 Solgt i mars til A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1916 Solgt i september til A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad), Brevik.
1917 Solgt i mai til A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
Overført i august for NOK 850.000 til A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1918 Mistet riggen 20/10 i posisjon 37.10N-59.41V mens hun var på reise fra Newport News, VA, USA til Rio de Janeiro, Brasil med kull. Satte opp nødrigg. Ankom 26/12 til Barbados.
1919 Kondemnert i januar. Assurandøren overtok vraket.
1920 Solgt av assurandøren “as is” til A/S Hasle, Kristiania. Innleid taubåt ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam, Nederland) fikk oppdraget å slepe skroget til Baltimore, MD, USA for å ta om bord en kullast for Malmö, Sverige. Taubåtleien ble betalt med NOK 135.000.
Ankom 29/1 til Stettin, Tyskland for reparasjon og ombygging.
1921 Solgt i mars til Sigvart Rasmussen, Haugesund.
1922 Ferdig ombygget til motorskip ved Vulcan Werke A/G, Stettin. Installert 2 x dieselmotorer, Atlas, 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 260 x 530 mm, koblet til hver sin propell installert. Totalt 720 BHK (284 NHK). Bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sverige.
Ny tonnasje: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt. Loa.: 284,6’.
Satt i drift i stykkgodsfart som HAUGAR.
1923 I Liverpool, England 06/09. Avgår 15/11 for Stockholm, Sverige.
1926 Selskapet skifter navn til Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 I Haugesund.
1928 Solgt i mars til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Ombygget til hvalkokeri ved Hølens Verft, Larvik og utstyrt med tanker for hvalolje. På hvalfangst i Nordishavet.
1929 På hvalfangst i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var Leif Bryde. Sesongene i Nordishavet varte normalt fra mai til august/september. 03/10 tilbake i Sandefjord.
1930 Lagt opp i januar fram til sesongen begynner. Fanget også denne sesongen i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var Leif Bryde.
HAUGAR og hvalbåtene ankommer Sandefjord 15/09. Kokeriet gikk til Framnæs mek. Værksted for dokking 02/10. Dokket ut 11/10 og gikk til opplagsplassen 17/10.
1931 I opplag i Sandefjord denne sommeren. Solgt i desember til Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Solgt i desember til Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra), Oslo. Registrert i Oslo. Benyttet til hvalfangst i Nordishavet.
1933 Dokket i april i Sandefjord. Avgikk Sandefjord 06/05. O. A. Halvorsen, Oslo ble som enedisponent i A/S Haugar fra 22/06. Fanget i Nordishavet med hvalbåtene SØRKAP, NORDKAP og ØSTKAP. Bestyrer var Andr. Ingebrigtsen. Fanget i Sydishavet sesongen 1933/34
1934 Ankom Sandefjord for reparasjon og dokking 02/05. Forlot verkstedet og Sandefjord 05/05. Fanget denne sesongen i Nordishavet med fire hvalbåter og Andr. Ingebrigtsen som bestyrer. Solgt til Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo.
1935 Startet hvalfangst på feltene utenfor Kongo og Gabon med hvalbåtene W. BARENTS, VESTKAP og ØSTKAP. ØSTKAP forliste 04/08. Sesongen ble avsluttet 28/10.
1936 Fanget på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG II, HAUG III og VESTKAP.
1937 Fanget på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG I, HAUG II, VESTKAP og SØRKAP. G. Ingebrigtsen var bestyrer.
1938 Hvalfangerselskapet Haugar A/S
ble oppløst og Anders Jahre, Sandefjord ble 29/07 manager. Ombygget til tankskip.
1939 Solgt til Anders Jahre, Sandefjord i mai. Dokket på Framnæs mek. Værksted 07/08 til 11/08. Ankom igjen verkstedet 27/10 for ny dokking fram til 01/11. I desember overført til selskapet Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre), Sandefjord. Forhalte fra verkstedet 07/12 og forlot Sandefjord 17/12.
1940 Ankom Framnæs mek. Værksted 21/02. Avgikk 01/03. Solgt i mars til Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom), Venezia, Italia. Ankom Framnæs mek. Værksted 14/03. Dokksattes 18/03 til 21/03. Avgikk verksted og Sandefjord 30/03 som motor tanker ARCA.
1942 Torpedert og senket 26/10 av den britiske ubåten HMS TAKU i Egeerhavet ca. 9 nm sør av Chios, Hellas mens hun var på reise fra Istanbul, Tyrkia til Leros, Hellas.

 

 

History in English:

1885 Built as SCOTTISH GLENS at Oswald, Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for W. H. Ross & Co., Liverpool, England. Completed in April.
1898 Sold to G. Windram & Co., Liverpool.
1910 Sold in March to A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1916 Sold in September to A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad), Brevik.
1917 Sold in May to A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad).
Transferred in August for NOK 850.000 to A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
1918 Lost the rig 20/10 in position 37.10N-59.41W whilst on a voyage from Newport News, VA, USA to Rio de Janeiro, Brazil with coal. Put up an emergency rig. Arrived 26/12 at Barbados.
1919 Condemned in January. The wreck was taken over by the insurers.
1920 Sold “as is” to A/S Hasle, Kristiania. The new owner hired the tug ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam, the Netherlands) to tow the hull to Baltimore, MD, USA to load coal for Malmö, Sweden. The tug company is paid NOK 135.000 for the service.
Arrived 29/11 at Stettin, Germany for repairs and conversion.
1921 Sold in March to Sigvart Rasmussen, Haugesund.
1922 Completed conversion and repairs. Converted to a motor ship at Vulcan Werke A/G, Stettin. Installed 2 x diesel engines, Atlas Diesel, 2-cycles/single acting, 4-cylinders, cyl. dim.: 260 x 530 mm, driving 2 propellers. Total 720 BHP (284 NHP). Built by A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sweden.
New tonnage: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt. Loa: 284,6’.
Began trading as general cargo ship HAUGAR.
1923 In Liverpool 06/09. Left 15/11 Liverpool for Stockholm, Sweden.
1926 Company name changed to Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 In Haugesund, Norway.
1928 Sold in March to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Converted to whale processing factory ship at Hølens Verft, Larvik. Converted to carrying whale oil in bulk. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1929 Used for whaling in the Arctic Ocean with the catchers ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde was whaling manager. The whaling season in the Arctic was usually between May to August/September. Back in Sandefjord 03/10.
1930 In layup in January until the season began. Also this season on whaling in the Arctic Ocean with the catchers ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde again as whaling manager. HAUGAR and her catchers arrived 15/09 at Sandefjord. The factory went to the repair yard Framnæs mek. Værksted for docking on 02/10. Leaving dock on 11/10 and proceed to lay up on 17/10.
1931 Laid up in Sandefjord this summer. Sold in December to Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Sold in December to Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra), Oslo. Registered in Oslo. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1933 Dry docking in April. HAUGAR left Sandefjord 06/05. O. A. Halvorsen, Oslo became 22/06 sole manager. Whaling in the Arctic Ocean with the catchers SØRKAP, NORDKAP and ØSTKAP. Andr. Ingebrigtsen as whaling manager. Moving to the Antarctic Ocean for whaling the season of 1933/34.
1934 Also this season on whaling in the Arctic Ocean. This time with four catchers and Andr.
Ingebrigtsen as manager. Sold to Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo. Same name.
1935 Began whaling outside Congo with the catchers W. BARENTS, VESTKAP and ØSTKAP. ØSTKAP foundered 04/08. The whaling season ended 28/10.
1936 Whaling outside Congo with the catchers HAUG II, HAUG III and VESTKAP.
1937 Whaling outside Congo with the catchers HAUG I, HAUG II, VESTKAP and SØRKAP. G. Ingebrigtsen as manager.
1938
A/S Haugar was dissolved and Anders Jahre, Sandefjord became manager 29/07. Converted to oil tanker.
1939 Sold in May to Anders Jahre, Sandefjord. In December transferred to Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre), Sandefjord.
1940 Sold in March to Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom), Venezia, Italy. Renamed ARCA.
1942 Torpedoed and sunk 26/10 by the British submarine HMS TAKU about 9 nm South of Chios, Greece in the Aegean Sea whilst on a voyage from Istanbul, Turkey to Leros, Greece.

 

 

           

Kilde: Olsen & Ugelstad 1915-1965, Skipet nr 4-1989, www. warsailors.com, DnV, Lloyds, Starke,
Tormod Ringdal, "Våre motorskip" av Leif M. Bjørkelund and E. H. Kongshavn.
Samlet og bearbeidet av Ulf Wiggo Gustavsen, Steinar Norheim, Per Sundfær og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/06-2014 (UWG/SN/RI/PS)

OSL33719170420002 SCOTTISH GLENS som HAUGAR i opplag i Fjellvik. Utsnitt av postkort utlånt av Anders
Christiansen.